Rynek mięsa w Polsce (11.07.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (11.07.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 5–11.07.2021 r. (dane ZSRIR MRiRW) wyhamowany został, utrzymująca się od początku czerwca br., obniżka cen żywca wieprzowego. Dostawcom za trzodę chlewną, podobnie jak w poprzednim tygodniu, płacono 5,02 zł/kg. Był to poziom cen niższy o 9% niż przed miesiącem oraz o 4% niż w porównywalnym tygodniu 2020 r.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
Zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 7,14 zł/kg, a więc taniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 11% niż w analogicznym tygodniu czerwca br. Cena półtusz była niższa o 8% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Od trzech tygodni tanieje żywiec wołowy. W dniach 5–11.07.2021 r. bydło rzeźne nabywano po 7,21 zł/kg względem 7,25 zł/kg w poprzednim tygodniu. Żywiec ten był o 2% tańszy niż przed miesiącem, ale o 20% droższy niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajów do 2 lat po 14,20 zł/kg, czyli drożej o około 1% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Cena ćwierćtusz była także wyższa o 14% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W dniach 5–11.07.2021 r. kurczęta brojlery, podobnie jak w poprzednim tygodniu, kupowano po 4,25 zł/kg. Cena tego żywca była wyższa o 5% niż miesiąc wcześniej oraz o 31% niż przed rokiem. Za indyki dostawcy otrzymywali 5,99 zł/kg, tj. mniej o 3% niż przed tygodniem i o 8,5% niż miesiącem, ale więcej o 36% niż w odniesieniu do notowań sprzed roku.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
Krajowa cena tuszek kurcząt patroszonych ukształtowała się w granicy 6,75 zł/kg, czyli o 11% niższej niż tydzień wcześniej, ale wyższym o 2% niż przed miesiącem. Tuszki indyków zbywano po 11,23 zł/kg, tj. o 2% taniej niż w poprzednim notowaniu, ale drożej o 3% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z tym samym okresem 2020 r. cena tuszek kurcząt była wyższa o 20%, a tuszek indyków – o 36%.


Tagi:
źródło: