Rynek mięsa w Polsce (11.09.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (11.09.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Początek września zaczął się kontynuacją wzrostów cen skupu trzody chlewnej. W dniach 5–11.09.2022 r. (dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) za świnie rzeźne krajowi dostawcy otrzymywały 7,81 zł/kg, czyli więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Cena żywca wieprzowego była wyższa o 8% niż przed miesiącem oraz o 74% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Zakłady mięsne, podobnie jak tydzień wcześniej, sprzedawały półtusze wieprzowe po 11,38 zł/kg. Był to poziom cen wyższy o 12% niż przed miesiącem oraz o 66,5% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 5–11.09.2022 r. za bydło rzeźne płacono 10,93 zł/kg, tj. mniej o 1% niż na przełomie sierpnia i września br. i o 3% niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec wołowy był droższy o 40% niż rok wcześniej.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Cena sprzedaży ćwierćtusz wołowych kompensowanych z buhajków do 2 lat w zakładach mięsnych wyniosła 21,19 zł/kg i była niższa o 1,5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi przed rokiem ćwierćtusze wołowe podrożały o 42%.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 5–11.09.2022 r. cena skupu kurcząt brojlerów, podobnie jak w poprzednim tygodniu, ukształtowała się na poziomie 6,09 zł/kg w odniesieniu do 6,08 zł/kg przed miesiącem. Za indyki dostawcy otrzymali 8,52 zł/kg, a więc mniej o 1% niż tydzień i miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku kurczęta brojlery były droższe o 51%, a indyki – o 74%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W zakładach drobiarskich cena tuszek kurcząt patroszonych zwiększyła się w obrębie tygodnia o 2% do 9,17 zł/kg i była większa o 0,02 zł/kg niż przed miesiącem. Tuszki indyków zbywano po 14,64 zł/kg, czyli drożej o 3% niż tydzień wcześniej, ale taniej o 6% niż przed miesiącem. Cena tuszek kurcząt była o 60% wyższa niż przed rokiem, a cena tuszek indyków – o 38%.


Tagi:
źródło: