| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (11.10.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (11.10.2020)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 5–11.10.2020 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW nabywały żywiec wieprzowy po 4,46 zł/kg względem 4,48 zł/kg w poprzednim tygodniu. Był to poziom cen niższy o 8% niż przed miesiącem oraz o 24% niż przed rokiem.
 
Na rynku unijnym od początku września br. utrzymuje się obniżka cen żywca wieprzowego. W dniach 5–11.10.2020 r. w UE dostawcy za świnie rzeźne klasy E otrzymywali 140,65 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli mniej o 0,4% niż w poprzednim notowaniu i o 6% niż przed miesiącem. W UE żywiec ten był tańszy o 23% niż przed rokiem. W Polsce cena żywca wieprzowego tej klasy, wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 130,71 EUR/100 kg i była niższa o 7 % niż średnio w UE oraz o 1% niż w Niemczech.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W dniach 5-11.10.2020 r. cena sprzedaży półtusz wieprzowych w zakładach mięsnych wyniosła 6,53 zł/kg i była wyższa o 0,04 zł/kg niż tydzień wcześniej. Jednocześnie w stosunku do notowań sprzed miesiąca i roku półtusze były tańsze odpowiednio o 7% i o 24%.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Cena zakupu żywca wołowego w dniach 5–11.10.2020 r., podobnie jak tydzień wcześniej, ukształtowała się na poziomie 6,33 zł/kg. Była ona wyższa o 1% niż przed miesiącem i o 6% niż przed rokiem.
 
Od połowy września br. ceny zakupu żywca wołowego w UE ulegają nieznacznym zmianom. W dniach 5-11.10.2020 r. za bydło rzeźne klasy R3 w UE płacono 352,26 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej względem 352,18 EUR/100 kg tydzień wcześniej i 351,55 EUR/100 kg przed miesiącem. Był to poziom cen niższy o 2% niż przed rokiem. Cena tego żywca w Polsce wyrażona w walucie unijnej wniosła 304,15 EUR/100 kg.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W dniach 5-11.10.2020 r. cena kompensowanych ćwierćtusz wołowych z młodych buhajków do 2 lat wyniosła 13,13 zł/kg w porównaniu do 13,16 zł/kg w poprzednim notowaniu. Jednocześnie ćwierci wołowe były droższe o 1% niż przed miesiącem oraz o 6% niż w tym samym tygodniu 2019 r.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
Od początku października br. utrzymuje się minimalny spadek cen żywca drobiowego. W dniach 5-11.10.2020 r. kurczęta brojlery kupowano po 3,20 zł/kg, zatem taniej o 0,02 zł/kg niż w poprzednim tygodniu i o 0,03 zł/kg niż przed miesiącem. W ujęciu roku cena kurcząt brojlerów zmalała o 4%. Za indyki dostawcy otrzymywali 4,19 zł/kg wobec 4,15 zł/kg tydzień wcześniej. Jednocześnie cena ta była wyższa o 1% niż przed miesiącem, ale o 29% mniejsza niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W dniach 5-11.10.2020 r. tuszki kurcząt patroszonych zbywano po 4,35 zł/kg, a zatem taniej o 7% niż przed tygodniem i o 12% niż miesiąc wcześniej. Cena tuszek indyków wyniosła 9,15 zł/kg i była wyższa o 13% niż w poprzednim notowaniu i o 12% niż przed miesiącem. W porównaniu z analogicznym tygodniem października 2019 r. zarówno tuszki kurcząt, jak i indyków potaniały odpowiednio o 8% i 2%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!