Rynek mięsa w Polsce (12.02.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (12.02.2023)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym w dniach 6–12.02.2023 r. (dane ZSRIR MRiRW) dostawcy za trzodę chlewną otrzymywali 7,92 zł/kg, czyli więcej o 7% niż tydzień i miesiąc wcześniej oraz o 90% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W ślad za wzrostem cen w skupie podrożało mięso wieprzowe. Zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 11,12 zł/kg, a zatem drożej o 6% niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego asortymentu była wyższa o 77% niż w porównywalnym tygodniu 2022 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 6–12.02.2023 r. krajowi dostawcy za bydło rzeźne uzyskiwali 10,79 zł/kg, a zatem o 1% więcej niż tydzień wcześniej. Żywiec ten był droższy o 0,4% niż przed miesiącem oraz o 12% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat w kraju zbywano po 21,23 zł/kg, tj. drożej o 0,13 zł/kg niż w poprzednim tygodniu, ale taniej o 0,16 zł/kg niż przed miesiącem. Cena ćwierćtusz była wyższa o 9% niż w tym samym tygodniu 2022 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W drugim tygodniu lutego br. cena skupu kurcząt brojlerów, tak jak przed miesiącem, a więc wyniosła 5,67 zł/kg i była wyższa o 0,01 zł/kg niż tydzień wcześniej. Za indyki dostawcom płacono 8,96 zł/kg, a więc mniej o 0,6% niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż przed miesiącem. Kaczki brojlery skupowano po 7,72 zł/kg, tj. drożej o 0,4 zł/kg niż tydzień i miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku cena skupu kurcząt brojlerów była wyższa o 24%, indyków – o 35%, a kaczek brojlerów – o 22,5%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Tuszki kurcząt patroszonych zbywano po 8,59 zł/kg, tj. odpowiednio o 1% i 10% drożej niż tydzień i miesiąc wcześniej. Cena tuszek indyków ukształtowała się na poziomie 15,07 zł/kg,a zatem o 0,02 zł/kg niższym niż w poprzednim tygodniu i o 3% niższym niż w drugim tygodniu stycznia br. Tuszki kurcząt były droższe niż przed rokiem o 13%, a tuszki indyków – o 28%.


Tagi:
źródło: