Rynek mięsa w Polsce (12.06.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (12.06.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W Polsce w dniach 6–12.06.2022 r. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, trzodę chlewną kupowano po 6,68 zł/kg, czyli drożej o 1% niż tydzień wcześniej i o 3,5% niż przed miesiącem. Żywiec ten kosztował więcej o 21% niż w analogicznym tygodniu 2021 r.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W drugim tygodniu czerwca br. na rynku krajowym półtusze wieprzowe sprzedawano po 9,48 zł/kg, a zatem drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu i niż miesiąc wcześniej. Cena półtusz była wyższa o 18% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

Za bydło rzeźne krajowi dostawcy uzyskiwali 11,09 zł/kg, czyli mniej o 1% niż na początku czerwca br. oraz o 5% niż przed miesiącem. Żywiec wołowy był o 50% droższy w porównaniu z ceną płaconą przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W drugim tygodniu czerwca br. kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat sprzedawano po 21,32 zł/kg, a zatem taniej o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 4% niż przed miesiącem. Cena ćwierćtusz wołowych była wyższa o 52% niż w analogicznym tygodniu 2021 roku.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 6–12.06.2022 r. cena zakupu kurcząt brojlerów wyniosła 6,13 zł/kg, tj. mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i miesiąc wcześniej. Był to poziom wyższy o 51% niż przed rokiem. Za indyki, podobnie jak tydzień wcześniej, dostawcy uzyskiwali 8,62 zł/kg. Cena tego żywca była wyższa o 1% niż w drugim tygodniu maja br. oraz o 32% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W drugim tygodniu czerwca br. tuszki kurcząt patroszonych z szyjami sprzedawano po 9,05 zł/kg, a więc taniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wyniosła 15,72 zł/kg i była wyższa o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 7,5% niż miesiąc wcześniej. W odniesieniu do cen uzyskiwanych przed rokiem tuszki kurcząt podrożały o 36%, a tuszki indyków – o 44%.


Tagi:
źródło: