| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (13.01.2019)

W trzecim tygodniu stycznia br. na rynku krajowym nastąpiło wyhamowanie zniżkowego trendu cen trzody chlewnej. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (13.01.2019)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 14–20 stycznia 2019 r. (według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW), podobnie jak w poprzednim tygodniu, trzodę chlewną skupowano po 4,08 zł/kg. Żywiec ten był jednak tańszy o 2% niż przed miesiącem oraz o 3% niż przed rokiem.
 
Na rynku unijnym, w dniach 14–20.01.2019 r., za świnie rzeźne klasy E producenci uzyskiwali 134,40 EUR/100 kg, czyli o 0,3% więcej niż tydzień wcześniej, ale mniej o 1% niż przed miesiącem oraz o 0,4% niż przed rokiem. Cena żywca wieprzowego tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 125,62 EUR/100 kg i była o 6,5% niższa niż w UE, o 10% niż w Niemczech oraz o 3% niż we Francji i o 2% niż w Hiszpanii. Taniej niż w Polsce świnie rzeźne skupowano m.in. w Holandii o 3% i w Belgii o 16%.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
Od połowy grudnia 2018 r. utrzymuje się nieznaczna obniżka cen zbytu półtusz wieprzowych. W dniach 14–20.01.2019 r. zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 6,29 zł/kg, a więc taniej o 0,01 zł/kg niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż przed miesiącem. Jednocześnie ceny półtusz były niższe o 0,5% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Od grudnia 2018 r. ceny zakupu żywca wołowego podlegają nieznacznym tygodniowym wahaniom, kształtując się w zakresie 6,63–6,68 zł/kg. W dniach 14–20.01.2019 r. krajowi dostawcy za bydło rzeźne otrzymywali 6,66 zł/kg względem 6,65 zł/kg w poprzednim tygodniu i 6,68 zł/kg przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku żywiec wołowy był tańszy o 2,5%.
 
W Unii Europejskiej w trzecim tygodniu stycznia br. średnia cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 była podobna do notowanej tydzień i miesiąc wcześniej i wyniosła 375,22 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Była ona jednak o 4% mniejsza niż przed rokiem. Cena polskiej wołowiny tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 330,87 EUR/100 kg, a zatem o 12% niższej od średniej ceny w UE.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W trzecim tygodniu stycznia 2019 r. nastąpiła dalsza zwyżka cen zbytu ćwierćtusz wołowych kompensowanych, które zakłady mięsne sprzedawały po 13,81 zł/kg. Był to poziom cen o 1% wyższy w stosunku do notowań sprzed tygodnia, miesiąca oraz roku.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W dniach 14–20.01.2019 r. za kurczęta brojlery dostawcom płacono 3,17 zł/kg, tj. o 0,01 zł/kg mniej niż w poprzednim tygodniu. Cena kurcząt była podobna do otrzymanej przed miesiącem, ale o 3% niższa niż przed rokiem. Indyki nabywano po 5,58 zł/kg, czyli taniej o 1% niż w poprzednim notowaniu oraz o 2% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była jednak o 15% wyższa niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W trzecim tygodniu stycznia 2019 r. zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt po 4,64 zł/kg, a zatem o 4% taniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 7,5% drożej niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wynosiła 8,91 zł/kg i była wyższa o 1% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku tuszki kurcząt potaniały o 5%, a tuszki indyków podrożały o 6%.


Tagi:
źródło: