| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (13.09.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (13.09.2020)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 7–13.09.2020 r. zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, podobnie jak w poprzednim tygodniu, kupowały żywiec wieprzowy po 4,84 zł/kg. Był to poziom cen niższy o 2% niż przed miesiącem oraz o 18% niż przed rokiem.
 
Na rynku unijnym, po utrzymującej się od początku sierpnia br. stabilizacji cen żywca wieprzowego, w drugim tygodniu września nastąpił nieznacznie ich spadek. Wynikał on z wykrycia ognisk ASF w Niemczech – największego unijnego producenta i eksportera wieprzowiny, co skutkowało obniżkom cen w tym kraju. W dniach 7–13.09.2020 r. w UE dostawcy za świnie rzeźne klasy E otrzymywali 149,83 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli mniej o 1% niż w poprzednim notowaniu i niż przed miesiącem. W UE żywiec ten był tańszy o 18% niż przed rokiem. Największy tygodniowy spadek cen zaobserwowano w Niemczech o 3% do 147,90 EUR/100 kg, a największy wzrost – w Niderlandach o 2,5% do 133,76 EUR/100 kg. W Polsce cena żywca wieprzowego tej klasy, wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 142,45 EUR/100 kg i była niższa o 5% niż średnio w UE oraz o 4% niż w Niemczech.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W drugim tygodniu września br. cena sprzedaży półtusz wieprzowych w zakładach mięsnych wyniosła 7,02 zł/kg i była większa o 0,04 zł/kg wyższa niż tydzień wcześniej. Jednocześnie w stosunku do notowań sprzed miesiąca i roku półtusze były tańsze odpowiednio o 2% i 18%.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Cena zakupu żywca wołowego w dniach 7–13.09.2020 r. ukształtowała się w granicy 6,25 zł/kg. Była ona o 1% niższa niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem, ale o 5% wyższa niż przed rokiem.

Od połowy sierpnia br. ceny zakupu żywca wołowego w UE podlegają tygodniowym wahaniom. W drugim tygodniu września br. za bydło rzeźne klasy R3 w UE płacono 351,55 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej względem 351,27 EUR/100 kg tydzień wcześniej i o 1% mniej niż przed miesiącem oraz rokiem. Cena tego żywca w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 303,43 EUR/100 kg i była najniższa wśród liczących się producentów wołowiny w UE.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W drugim tygodniu września br. cena kompensowanych ćwierćtusz wołowych z młodych buhajków do 2 lat wyniosła 12,95 zł/kg w stosunku do 12,98 zł/kg w poprzednim notowaniu. Jednocześnie ćwierci wołowe były droższe o 2% niż przed miesiącem oraz o 4% niż w porównywalnym tygodniu 2019 r.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
Od początku sierpnia br. krajowe ceny zakupu kurcząt brojlerów utrzymywały się na stabilnym poziomie, a ceny indyków wykazywały przewagę trendów zniżkowych. W dniach 7–13.09.2020 r. za kurczęta brojlery, podobnie jak tydzień i miesiąc wcześniej, dostawcy uzyskiwali 3,23 zł/kg, a za indyki – 4,15 zł/kg, tj. mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku cena kurcząt była niższa o 7,5%, a indyków – o 28%.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W drugim tygodniu września br. tuszki kurcząt patroszonych zbywano po 4,96 zł/kg, czyli taniej o 4% niż w poprzednim tygodniu, ale drożej o 5% niż miesiąc wcześniej. Cena tuszek indyków wyniosła 8,16 zł/kg i była o 4% mniejsza niż w poprzednim notowaniu, ale o 2% większa niż przed miesiącem. W porównaniu z tym samym tygodniem września 2019 r. zarówno tuszki kurcząt, jak i indyków potaniały o 9%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!