| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (14.03.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (14.03.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Utrzymujący się od początku 2021 r. wysoki poziom unijnego eksportu produktów wieprzowych do krajów azjatyckich oraz zmniejszająca się nadwyżka podaży na rynku unijnym skutkują zwyżką cen żywca wieprzowego zarówno w UE, jak i w Polsce. W dniach 8–14.03.2021 r. średnio w UE (dane Komisji Europejskiej) za świnie rzeźne klasy E płacono 149,70 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, a więc więcej o 5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 16% niż przed miesiącem. Cena żywca w UE była niższa o 23% niż w porównywalnym tygodniu 2020 r. W Polsce cena żywca tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 150,60 EUR/100 kg. Była ona wyższa o 0,90 EUR/100 kg od średniej ceny w UE oraz o 2,55 EUR/100 kg od ceny w Danii, ale o 0,41 EUR/100 kg niższa od ceny na rynku niemieckim.
 
Na rynku krajowym w drugim tygodniu marca 2021 r. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena trzody chlewnej zwiększyła się o blisko 5% w stosunku do poprzedniego tygodnia i ukształtowała się na poziomie 5,26 zł/kg. Żywiec ten był o 27% droższy niż przed miesiącem, ale o 20% tańszy niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
Zwiększenie się cen zakupu trzody chlewnej miał odzwierciedlenie w rosnących cenach elementów wieprzowych. W dniach 8–14.03.2021 r. zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 7,83 zł/kg, a więc drożej o 6% niż tydzień wcześniej oraz o 30% niż przed miesiącem. Cena półtusz była niższa o 17% w stosunku do notowań sprzed roku. Ceny zakupu żywca wołowego W drugim tygodniu marca br. kontynuowana była zniżka cen zakupu bydła rzeźnego. Za żywiec wołowy dostawcy otrzymywali 6,67 zł/kg, czyli mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 0,4% niż w porównywalnym tygodniu lutego br. Cena bydła rzeźnego była jednak wyższa o 6% niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych byków do 2 lat potaniały w obrębie tygodnia o 1,5% do 13,37 zł/kg. Był to poziom cen niższy o 3% niż przed miesiącem, ale o 5% wyższy niż w tym samym tygodniu 2020 r.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W dniach 8–14.03.2021 r. dostawcy za kurczęta brojlery w kraju otrzymywali 3,61 zł/kg, tj. więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 4,5% niż przed miesiącem. Kurczęta były również o 6% droższe niż przed rokiem. Ceny zakupu indyków, po dynamicznej zwyżce w styczniu i lutym 2021 r., w drugim tygodniu marca br. uległy nieznacznemu spadkowi i ukształtowały się na poziomie 5,57 zł/kg względem 5,59 zł/kg w poprzednim notowaniu. Indyki były droższe o 4% niż w tym samym tygodniu lutego br. oraz o 1% niż przed rokiem. Za kaczki brojlery płacono 4,58 zł/kg, a więc więcej o 0,01 zł/kg niż tydzień wcześniej, o 4% niż przed miesiącem oraz o 3,5% niż w analogicznym tygodniu 2020 r.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W drugim tygodniu marca br. zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych z szyjami po 5,99 zł/kg, czyli drożej o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 1% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków patroszonych ukształtowała się w granicy 11,19 zł/kg, a więc o 1% niższej niż tydzień wcześniej, ale o 16,5% wyższym niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami otrzymywanymi przed rokiem tuszki kurcząt były droższe o 5%, a tuszki indyków – o 18%.


Tagi:
źródło: