Rynek mięsa w Polsce (14.05.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (14.05.2023)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym w dniach 8–14.05.2023 r. (dane ZSRIR MRiRW) cena zakupu żywca wieprzowego ukształtowała się w granicy 8,71 zł/kg, tj. niższym o 2% niż w poprzednim tygodniu oraz o 1% niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec wieprzowy był droższy o 35% niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 12,71 zł/kg, o 1,5% taniej niż tydzień wcześniej, ale odpowiednio o 1% i 36% drożej niż przed miesiącem i rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

W drugim tygodniu maja br. cena zakupu bydła rzeźnego wyniosła 10,92 zł/kg, a zatem o 0,03 zł/kg mniej niż tydzień, ale więcej o 3% niż przed miesiącem. Żywiec wołowy był o 6,5% tańszy niż w tym samym tygodniu 2022 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat po 21,26 zł/kg, czyli taniej o 0,07 zł/kg niż przed tygodniem oraz o 1% niż przed miesiącem. Cena tego asortymentu była niższa o 4% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 8–14.05.2023 r. kurczęta brojlery nabywano po 5,69 zł/kg, tj. drożej o 0,5% niż w poprzednim tygodniu, ale taniej o 1,5% niż przed miesiącem. Za indyki dostawcy uzyskiwali 8,72 zł/kg, a więc odpowiednio mniej o 1% i 2% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Cena kaczek brojlerów wyniosła 7,70 zł/kg, czyli więcej o 0,02 zł/kg niż w poprzednim tygodniu, ale mniej o 0,01 zł/kg niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami otrzymywanymi przed rokiem kurczęta brojlery były o 8% tańsze, a kaczki brojlery oraz indyki odpowiednio droższe o 9,5% i 3%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych z szyjami po 9,25 zł/kg, tj. drożej o 5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż przed miesiącem. Tuszki indyków patroszonych zbywano po 14,67 zł/kg, tj. taniej odpowiednio o 7% i 4% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Cena tuszek kurcząt patroszonych była niższa o 2%, a tuszek indyków – zbliżona do ceny uzyskiwanej przed rokiem.


Tagi:
źródło: