Rynek mięsa w Polsce (14.11.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (14.11.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W dniach 8–14.11.2021 r. zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za żywiec wieprzowy płaciły dostawcom 4,18 zł/kg, a więc więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 2 % niż przed miesiącem. Był to poziom cen niższy o 5% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Na rynku krajowym w drugim tygodniu listopada br. cena półtusz wieprzowych, wyniosła 6,20 zł/kg i była wyższa o 0,02 zł/kg niż w poprzednim tygodniu i o 0,01 zł/kg niż miesiąc wcześniej. Półtusze były tańsze o 5% niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

Tendencję zwyżkową utrzymują ceny skupu żywca wołowego. W dniach 8–14.11.2021 r. za bydło rzeźne otrzymywano 9,16 zł/kg, czyli więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 6,5% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była wyższa o 46% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W Polsce w drugim tygodniu listopada br. kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajków do 2 lat sprzedawano po 19,31 zł/kg, a zatem drożej o 8% niż w poprzednim tygodniu i o 18% niż przed miesiącem. Cena ćwierćtusz była wyższa o 45% niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 8–14.11.2021 r. krajowi dostawcy za kurczęta brojlery otrzymywali 4,08 zł/kg, a zatem więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Cena indyków ukształtowała się w granicy 5,04 zł/kg i była wyższa o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż miesiąc wcześniej. Gęsi tuczone skupowano po 10,73 zł/kg, czyli drożej o 5% niż w poprzednim tygodniu i o 10% niż przed miesiącem. Cena kaczek brojlerów wyniosła 5,10 zł/kg i była wyższa odpowiednio o 1% i 3% niż tydzień i miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku kurczęta brojlery podrożały o 31%, indyki – o 21%, gęsi – o 41%, a kaczki brojlery – o 20%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W drugim tygodniu listopada br. tuszki kurcząt patroszonych zbywano po 6,16 zł/kg, czyli taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale drożej o 15,5% niż miesiąc wcześniej. Cena zbytu tuszek indyków w obrębie tygodnia zmniejszyła się o 5% do 10,14 zł/kg i była niższa o 6% niż przed miesiącem. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku tuszki kurcząt oraz indyków były droższe odpowiednio o 43% i 11%.


Tagi:
źródło: