Rynek mięsa w Polsce (15.01.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (15.01.2023)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym w dniach 9–15.01.2023 r. zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW nabywały trzodę chlewną po 7,38 zł/kg, a więc taniej o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 4% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena żywca wieprzowego była wyższa o 64% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Półtusze wieprzowe sprzedawano po 10,89 zł/kg, czyli taniej o 1% w poprzednim tygodniu i 4% niż miesiąc wcześniej. Asortyment ten był droższy o 60,5% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

W drugim tygodniu stycznia 2023 r. krajowi dostawcy za bydło rzeźne uzyskiwali 10,74 zł/kg, a zatem mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale więcej o 1% niż przed miesiącem. Żywiec wołowy był również droższy o 14,5% niż w porównywalnym tygodniu 2022 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W dniach 9–15.01.2023 r. ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat zbywano po 21,39 zł/kg, tj. taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 0,02 zł/kg niż przed miesiącem. Cena ćwierćtusz była wyższa o 12% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W drugim tygodniu stycznia 2023 r. ceny skupu monitorowanych gatunków drobiu uległy nieznacznym zmianom. Za kurczęta brojlery, tak jak tydzień wcześniej, dostawcy uzyskiwali 5,67 zł/kg. Cena tego żywca była niższa o 2% niż przed miesiącem, ale wyższa o 28% niż przed rokiem. Indyki nabywano po 9,17 zł/kg, tj. drożej o 0,04 zł/kg niż w poprzednim tygodniu, ale taniej o 2% niż przed miesiącem. Za indyki płacono więcej o 48% niż przed rokiem. Cena kaczek brojlerów, była zbliżona do uzyskiwanej tydzień oraz miesiąc wcześniej i wyniosła 7,68 zł/kg. Kaczki były o 30% droższe niż w porównywalnym tygodniu 2022 r.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Zakłady mięsne sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 7,83 zł/kg, czyli taniej o 7% niż tydzień wcześniej, ale o 14% drożej niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wyniosła 15,57 zł/kg i była wyższa o 1% niż na początku stycznia br., ale niższa o 1,5% niż przed miesiącem. W stosunku do cen uzyskiwanych przed rokiem tuszki kurcząt były droższe o 7%, a indyków – o 42%.


Tagi:
źródło: