Rynek mięsa w Polsce (15.05.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (15.05.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W dniach 9–15.05.2022 r. cena trzody chlewnej w obrębie tygodnia zmniejszyła się o 4% do 6,46 zł/kg. Była ona niższa o 4% niż przed miesiącem, ale wyższa o 27% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W zbycie kontynuowana była zniżka cen półtusz wieprzowych. W drugim tygodniu maja br. asortyment ten sprzedawano po 9,35 zł/kg, czyli mniej o 5% niż tydzień wcześniej i o 6% niż przed miesiącem. Cena ta była wyższa o 28% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 9–15.05.2022 r. za żywiec wołowy dostawcy uzyskiwali 11,68 zł/kg, tj. o 1% więcej niż w poprzednim tygodniu. Był to poziom cen wyższy o 3,5% od uzyskanego przed miesiącem i o 66% niż w porównywalnym tygodniu 2021 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W drugim tygodniu maja br. cena kompensowanych ćwierćtusz wołowych wyniosła 22,17 zł/kg i była niższa o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 2% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku ćwierci wołowe podrożały o 61%.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 9–15.05.2022 r. kurczęta brojlery kupowano po 6,16 zł/kg względem 6,17 zł/kg przed tygodniem. Cena kurcząt była wyższa o 3% niż przed miesiącem i o 55% niż przed rokiem. Za żywiec indyczy dostawcom płacono 8,51 zł/kg, czyli mniej o 0,02 zł/kg niż w poprzednim tygodniu, ale więcej o 4% niż miesiąc wcześniej oraz o 35% niż analogicznym okresie 2021 r. Cena zakupu kaczek brojlerów ukształtowała się na poziomie 7,03 zł/kg, a więc wyższym o 1% niż tydzień wcześniej i o 2% niż przed miesiącem. Kaczki brojlery były o 48% droższe niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W drugim tygodniu maja br. zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 9,45 zł/kg, czyli taniej o 2% niż tydzień wcześniej i o 8% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wyniosła 14,62 zł/kg i była wyższa o 0,4% niż w poprzednim tygodniu i o 9% niż w połowie kwietnia br. W porównaniu z cenami notowanymi przed rokiem tuszki kurcząt były droższe o 41%, a indyków – o 31%.


Tagi:
źródło: