Rynek mięsa w Polsce (15.10.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (15.10.2023)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W dniach 9–15.10.2023 r. zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy po 7,93 zł/kg, czyli taniej o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż przed miesiącem. Cena świń rzeźnych była wyższa o 8% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Półtusze wieprzowe zbywano po 11,53 zł/kg, a więc taniej o 2% niż tydzień wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. Cena tego asortymentu była wyższa o 8% niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Ceny zakupu żywca wołowego

Za bydło rzeźne krajowi dostawcy uzyskiwali 10,01 zł/kg, czyli więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż miesiąc wcześniej. Cena żywca wołowego była niższa o 8% niż rok wcześniej.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Zakłady mięsne sprzedawały ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat po 20,95 zł/kg, tj. drożej o 2% niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% niż przed miesiącem. Cena tego asortymentu wołowego była niższa o 4% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

Na rynku krajowym w dniach 9-15.10.2023 r., cena skupu kurcząt brojlerów zmniejszyła się o 1,5% w porównaniu z poprzednim tygodniem i wyniosła 5,05 zł/kg. Była ona niższa o 4% niż przed miesiącem oraz o 17% niż przed rokiem. Za indyki dostawcom płacono 6,05 zł/kg, czyli więcej o 1% niż przed tygodniem i miesiącem. Gęsi tuczone skupowano po 15,33 zł/kg, a zatem taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o blisko 2% niż przed miesiącem. Cena kaczek brojlerów ukształtowała się na poziomie podobnym do cen sprzed tygodnia i wyniosła 7,02 zł/kg. Jednocześnie była ona niższa o 2% niż przed miesiącem. W stosunku do cen uzyskiwanych przed rokiem kurczęta brojlery potaniały o 17%, indyki o 31%, gęsi tuczone o 4%, a kaczki brojlery o 6%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W drugim tygodniu października br. tuszki kurcząt patroszonych sprzedawano po 7,06 zł/kg, a więc taniej o 5% niż w poprzednim tygodniu i o 6,5% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wyniosła 13,26 zł/kg i była niższa o 1,5% niż w pierwszym tygodniu października br. oraz o 4% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi przed rokiem tuszki kurcząt potaniały o 9%, a tuszki indyków o 10%.


Tagi:
źródło: