Rynek mięsa w Polsce (16.10.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (16.10.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W dniach 10–16.10.2022 r. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena zakupu żywca wieprzowego ukształtowała się na poziomie 7,31 zł/kg, czyli niższym o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 7% niż przed miesiącem. Żywiec ten był droższy o 78% niż przed rokiem. Ten sam kierunek zmian cen co w Polsce obserwowany jest w większości krajów UE. W drugim tygodniu października 2022 r. średnia cena zakupu świń rzeźnych klasy E w Unii Europejskiej wyniosła 204,32 EUR/100 kg, czyli mniej o 0,3% niż tydzień wcześniej oraz o 3% niż przed miesiącem. Jednocześnie była ona wyższa o 57% niż przed rokiem. W Polsce cena żywca wieprzowego tej klasy wyrażona w euro wyniosła 197,22 EUR/100 kg, a zatem to mniej o 3,5% mniej niż średnio w UE, o 6% niż w Niemczech i Hiszpanii, ale o 7% więcej niż w Danii oraz o 11% niż w Niderlandach.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Półtusze wieprzowe sprzedawano po 10,64 zł/kg, a zatem taniej o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 7,5% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena tego asortymentu była wyższa o 72% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

W drugim tygodniu października br. bydło rzeźne skupowano po 10,89 zł/kg, czyli drożej o 1% niż na początku października, ale taniej o 0,5% niż przed miesiącem. Cena żywca wołowego była wyższa o 27% niż w porównywalnym tygodniu 2021 r. Średnia cena zakupu żywca wołowego w krajach Unii Europejskiej od września br. jest w miarę stabilna. W dniach 10–16.10.2022 r. średnio w UE unijni dostawcy za bydło rzeźne klasy R3 otrzymywali 492,39 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej względem 492,43 EUR/100 kg w poprzednim tygodniu oraz 492,79 EUR/100 kg przed miesiącem. Średnia unijna cena tego asortymentu była wyższa o 21% niż przed rokiem. W Polsce za bydło rzeźne tej klasy płacono 470,91 EUR/100 kg, a więc mniej o 4% niż średnio w UE i o 6% niż w Niemczech oraz Hiszpanii, ale o 1% więcej niż w Irlandii.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W krajowym skupie w dniach 10–16.10.2022 r., w porównaniu z poprzednim tygodniem, potaniały kurczęta brojlery oraz indyki. Za kurczęta brojlery krajowi dostawcy uzyskiwali 6,08 zł/kg, a zatem mniej o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 0,5% niż przed miesiącem. Jednocześnie brojlery były droższe o 54% niż przed rokiem. Cena indyków wyniosła 8,75 zł/kg w odniesieniu do 8,76 zł/kg w poprzednim tygodniu. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi przed miesiącem i rokiem indyki były droższe odpowiednio o 2% i o 79%. Gęsi tuczone skupowano po 15,94 zł/kg, czyli o 0,02 zł/kg drożej niż na początku października br., ale taniej o 0,03 zł/kg niż przed miesiącem. Cena kaczek brojlerów ukształtowała się na poziomie 7,49 zł/kg wobec 7,48 zł/kg tydzień wcześniej i 7,39 zł/kg przed miesiącem. Gęsi tuczone były o 64% droższe niż w porównywalnym tygodniu 2021 r., a kaczki brojlery – o 51% droższe.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych po 7,79 zł/kg, czyli taniej o 7% niż w poprzednim tygodniu oraz o 20% niż przed miesiącem. Tuszki indyków, tak jak tydzień wcześniej zbywano po 14,72 zł/kg. Cena indyków była niższa o 0,03 zł/kg niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi przed rokiem tuszki kurcząt patroszonych były droższe o 46%, a tuszki indyków – o 36,5%.


Tagi:
źródło: