Rynek mięsa w Polsce (17.01.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (17.01.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 11–17.01.2021 r. na rynku krajowym (dane ZSRIR MRiRW) za trzodę chlewną dostawcom płacono 3,90 zł/kg, czyli więcej o 1,5% niż w poprzednim tygodniu, ale mniej o 0,3% niż przed miesiącem. Cena żywca była niższa o 35,5% niż przed rokiem.
 
W UE cena świń rzeźnych klasy E od końca grudnia 2020 r. utrzymuje się na stabilnym poziomie i w drugim tygodniu stycznia br. średnio wyniosła 127,95 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Była ona wyższa o 0,2% niż w poprzednim tygodniu, ale odpowiednio o 1% i 31% mniejsza niż przed miesiącem i rokiem. Cena żywca wieprzowego w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 113,35 EUR/100 kg i była niższa o 11% niż średnio w UE, o 9% niż w Niemczech i o 2% niż w Niderlandach.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W drugim tygodniu stycznia br. w zakładach mięsnych potaniały półtusze wieprzowe, które zbywano po 5,84 zł/kg względem 5,86 zł/kg w poprzednim notowaniu. Cena półtusz była niższa o 2% niż przed miesiącem oraz o 35% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W dniach 11–17.01.2021 r. cena żywca wołowego ukształtowała się na poziomie 6,61 zł/kg wobec 6,60 zł/kg w poprzednim tygodniu. Była ona wyższa o 2% niż na początku grudnia 2020 r. oraz o 7% niż przed rokiem.
 
W UE średnia cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 od początku 2021 r. jest w miarę stabilna. W dniach 11–17.01.2021 r., podobnie jak tydzień wcześniej, ukształtowała się na poziomie 364,61 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Żywiec ten był o 1% droższy niż przed miesiącem, ale tańszy o 2% niż przed rokiem. Cena zakupu bydła tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 322,14 EUR/100 kg i była o 12% mniejsza od średniej ceny w UE.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W zakładach mięsnych w drugim tygodniu stycznia ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat sprzedawano po 13,76 zł/kg, a więc drożej o 2% niż tydzień wcześniej i o 0,5% niż przed miesiącem. Cena ćwierci była wyższa o 7,5% niż w porównywalnym tygodniu 2020 r.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
Na rynku krajowym w dniach 11–17.01.2021 r. notowany był wzrost cen żywca drobiowego. Kurczęta brojlery kupowano po 3,26 zł/kg, czyli drożej o 2% niż tydzień wcześniej i o 6% niż przed miesiącem. Cena indyków wyniosła 4,21 zł/kg i była wyższa niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem odpowiednio o 2% i o 1%. Za kaczki brojlery dostawcy otrzymywali 4,37 zł/kg, tj. więcej o 1% niż w poprzednim notowaniu i o 2% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami sprzed roku kurczęta brojlery były tańsze o 2%, indyki – o 26%, a kaczki – o 1%.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W zakładach drobiarskich w drugim tygodniu stycznia 2021 r., po trwającym od początku grudnia 2020 r. dynamicznej zwyżce, potaniały tuszki kurcząt patroszonych, a ich cena ukształtowała się w granicy 5,52 zł/kg, a zatem o 5,5% niższym niż tydzień wcześniej. Jednocześnie tuszki kurcząt były o 13% droższe niż przed miesiącem, ale o 15% tańsze niż przed rokiem. Cena tuszek indyków wyniosła 10,09 zł/kg i była o 3% mniejsza niż w poprzednim tygodniu, ale odpowiednio o 20% i o 10% większa niż przed miesiącem i rokiem.


Tagi:
źródło: