Rynek mięsa w Polsce (17.04.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (17.04.2022)
W tygodniu przedświątecznym w krajowym skupie kontynuowana była zwyżka cen monitorowanych gatunków żywca drobiowego, natomiast spadkowi uległy ceny skupu żywca wieprzowego i wołowego.

Ceny zakupu żywca wieprzowego

W dniach 11–17.04.2022 r. (dane z zakładów ZSRIR MRiRW) krajowi dostawcy za trzodę chlewną uzyskiwali 6,74 zł/kg, czyli mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem, ale więcej o 27,5% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W ślad za obniżką cen skupu żywca taniało mięso wieprzowe. Zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 9,95 zł/kg, tj. taniej o 3% niż tydzień wcześniej i o 7% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena półtusz była wyższa o 29% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 11–17.04.2022 r. cena zakupu bydła rzeźnego ukształtowała się na poziomie 11,29 zł/kg względem 11,34 zł/kg w poprzednim tygodniu. Żywiec ten był droższy o 8% niż przed miesiącem oraz o 60% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych byków do 2 lat sprzedawano po 22,52 zł/kg, czyli drożej o 2% niż tydzień wcześniej i o 9% niż przed miesiącem. Cena ćwierćtusz wołowych była o 65% wyższa niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 11–17.04.2022 r. dostawcy za kurczęta brojlery otrzymywali 5,99 zł/kg, a zatem więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 15% niż miesiąc wcześniej. Indyki skupowano po 8,17 zł/kg, tj. drożej o 2% niż tydzień wcześniej i o 13% niż przed miesiącem. Cena kaczek brojlerów ukształtowała się w granicy 6,87 zł/kg, a zatem odpowiednio o 1% i o 6% wyższej niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi przed rokiem kurczęta brojlery były droższe o 60,5%, indyki – o 43%, a kaczki brojlery – o 47%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W tygodniu przedświątecznym zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych z szyjami po 10,28 zł/kg, tj. drożej o 2% niż tydzień wcześniej i o 4% niż w połowie marca br. Tuszki kurcząt były droższe niż w porównywalnym okresie 2021 r. o 72%. Cena tuszek indyków patroszonych wzrosła w obrębie tygodnia o 11% do 13,40 zł/kg. Jednocześnie była ona wyższa o 8% niż przed miesiącem i o 19% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: