| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (17.05.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (17.05.2020)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Od połowy marca br. na rynku krajowym utrzymuje się zniżkowy trend cen skupu żywca wieprzowego. W dniach 11–17.05.2020 r. zakłady mięsne monitorowane w obrębie Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały trzodę chlewną po 4,88 zł/kg, a więc taniej o 5,5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 19,5% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku cena tego żywca była o 16% niższa.
 
Spadki cen wieprzowiny zaobserwowano także w większości krajów UE. W drugim tygodniu maja br. średnia unijna cena świń rzeźnych klasy E wyniosła 158,38 EUR/100 kg i była mniejsza o 4% niż tydzień wcześniej, o 12,5% niż przed miesiącem oraz o 8% niż przed rokiem. Cena żywca wieprzowego tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 140,47 EUR/100 kg, czyli niższym o 11% niż w UE.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W drugim tygodniu maja br. półtusze wieprzowe zbywano po 7,23 zł/kg, a więc taniej o 7% niż tydzień wcześniej i o 18% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena półtusz była niższa o 15,5% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W dniach 11–17.05.2020 r., w stosunku do poprzedniego tygodnia, cena żywca wołowego zwiększyła się o 2% do 5,92 zł/kg. Bydło rzeźne było o 0,01 zł/kg tańsze niż przed miesiącem i o 6% niż w porównywalnym tygodniu 2019 r. W omawianym okresie za bydło rzeźne klasy R3 dostawcy w UE otrzymywali 346,61 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej względem 345,81 EUR/100 kg w poprzednim notowaniu. Był to poziom cen mniejszy niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 1% i 6%.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W drugim tygodniu maja br. zakłady mięsne sprzedawały kompensowane ćwierćtusze wołowe po 12,49 zł/kg, czyli taniej o 0,4% niż w poprzednim tygodniu i o 1% niż przed miesiącem. Ćwierci wołowe kosztowały również mniej o 4% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W dniach 11–17.05.2020 r. zakłady drobiarskie kupowały kurczęta brojlery po 2,99 zł/kg, tj. o 1% drożej niż tydzień wcześniej. Był to poziom zbliżony do notowanego przed miesiącem, ale mniejszy o 13,5% niż przed rokiem. Za indyki dostawcy otrzymywali 4,52 zł/kg, a zatem mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 7% niż przed miesiącem. W stosunku do cen sprzed roku indyki były tańsze o 19%.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W drugim tygodniu maja br. za tuszki kurcząt patroszonych płacono 4,43 zł/kg, a więc więcej o 10,5% niż w poprzednim notowaniu i o 24% niż przed miesiącem, ale o 18% mniej niż przed rokiem. Cena tuszek indyków wyniosła 8,48 zł/kg i była niższa o 1% niż tydzień wcześniej. Tuszki indyków były również tańsze o 16% niż przed miesiącem oraz o 6,5% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!