Rynek mięsa w Polsce (17.06.2018)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (17.06.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Od połowy maja 2018 r. utrzymuje się zwyżka krajowych cen zakupu żywca wieprzowego. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 11–17.06.2018 r. za trzodę chlewną dostawcom płacono 4,69 zł/kg względem 4,68 zł/kg tydzień wcześniej. Cena tego żywca była większa o 6% niż przed miesiącem, ale mniejsza o 18% niż przed rokiem.
 
Podobny kierunek zmian cen obserwowany jest na rynku unijnym. W dniach 11–17 czerwca 2018 r. cena zakupu świń rzeźnych klasy E wynosiła 145,73 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej w odniesieniu do 145,16 EUR/100 kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie żywiec ten był droższy o 4% niż przed miesiącem, ale o 18% tańszy niż przed rokiem. W Polsce za trzodę chlewną tej klasy wyrażoną w walucie unijnej otrzymywano 144,42 EUR za 100 kg, czyli o 1% mniej niż w UE. Mniejsze niż w Polsce ceny tego żywca notowano m.in. w Danii o 12%, Holandii o 9,5% i Francji o 9%, a wyższe – m.in. w Hiszpanii o 2% i w Niemczech o 3%.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W drugim tygodniu czerwca br. krajowa cena półtusz wieprzowych zwiększyła się o 1% w porównaniu do poprzedniego tygodnia i wynosiła 6,85 zł/kg. Była ona o 6% większa niż przed miesiącem, ale o 16% mniejsza niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Krajowe ceny bydła rzeźnego ulegają nie-wielkim tygodniowym wahaniom, ale są wyższe niż przed rokiem. W dniach 11–17.06.2018 r. (według danych ZSRIR MRiRW) za 1 kg żywca wołowego dostawcy otrzymywali 6,89 zł, a więc o 0,04 zł/kg taniej niż tydzień wcześniej, ale jednocześnie o 0,04 zł/kg drożej niż przed miesiącem. Cena tego żywca była o 6% większa w stosunku do notowań sprzed roku.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W drugim tygodniu czerwca br. krajowe zakłady mięsne sprzedawały kompensowane ćwierćtusze wołowe po 13,86 zł/kg, czyli o 0,3% taniej niż w poprzednim tygodniu. Był to poziom cen o 0,02 zł/kg większy niż przed miesiącem oraz o 9% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
Od maja br. w krajowym skupie drożeje żywiec kurzy. W dniach 11–17 czerwca 2018 r. za kurczęta brojlery dostawcom płacono 3,52 zł/kg, tj. o 0,5% więcej niż tydzień wcześniej. Cena kurcząt była wyższa o 5% niż przed miesiącem oraz o 7% niż przed rokiem. Indyki skupowano po 4,56 zł/kg w stosunku do 4,57 zł/kg w poprzednim notowaniu. Jednocześnie cena żywca indyczego była wyższa o 1% niż przed miesiącem, ale niższa o 16% w odniesieniu do porównywalnego tygodnia 2017 r.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W drugim tygodniu czerwca br. zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 5,78 zł/kg, czyli o 2% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 3% drożej niż przed miesiącem. Za tuszki indyków uzyskiwano 8,16 zł/kg, a zatem o 0,3% mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 3% więcej niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku cena tuszek kurcząt była o 2% wyższa, a tuszek indyków – o 4% niższa.


Tagi:
źródło: