| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (18.04.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (18.04.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Od początku kwietnia br. cena zakupu trzody chlewnej w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW jest stabilna. W dniach 12–18.04.2021 r. wyniosła 5,29 zł/kg i była mniejsza o 3% niż przed miesiącem oraz o 15% niż w porównywalnym czasie 2020 r.
 
W UE od stycznia br. utrzymuje się zwyżka cen żywca wieprzowego, przy czym od trzeciej dekady marca jego dynamika osłabła. W dniach 12–18.04.2021 r. w UE dostawcy za świnie rzeźne klasy E otrzymywali 157,52 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej względem 157,13 EUR/100 kg w poprzednim tygodniu. Był to poziom cen wyższy o 1% niż przed miesiącem, ale niższy o 15% niż przed rokiem. W Polsce cena żywca tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 152,51 EUR/100 kg i była niższa o 3% od średniej ceny w UE oraz o 2% niż na rynku niemieckim.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
Na rynku krajowym w połowie kwietnia br. półtusze wieprzowe zbywano po 7,71 zł/kg, a więc taniej o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 6% niż w analogicznym tygodniu marca br. Cena półtusz była również niższa o 15% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W dniach 12–18.04.2021 r., w porównaniu z poprzednim notowaniem, cena zakupu bydła rzeźnego wzrosła o 2,5% do 7,04 zł/kg. Była ona wyższa o 5% niż przed miesiącem oraz o 21% w stosunku do porównywalnego okresu 2020 r. W UE średnia cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 wyniosła 373,61 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była większa o 0,4% niż tydzień wcześniej oraz o 1% niż przed miesiącem. W obrębie roku żywiec ten podrożał o 6%. W Polsce za bydło tej klasy uzyskiwano 330,74 EUR/100 kg.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W dniach 12–18.04.2021 r. w Polsce zakłady mięsne sprzedawały kompensowane ćwierćtusze wołowe po 13,68 zł/kg, czyli taniej o 3% niż w poprzednim tygodniu, ale o 2% drożej niż przed miesiącem. Cena ćwierćtusz była o 6% wyższa niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W połowie kwietnia br. cena zakupu kurcząt brojlerów wyniosła 3,73 zł/kg względem 3,74 zł/kg w poprzednim notowaniu. Była ona wyższa o 3% niż przed miesiącem oraz o 19% niż przed rokiem. Za indyki dostawcom płacono 5,72 zł/kg, tj. więcej o 0,01 zł/kg niż tydzień wcześniej, o 2% niż przed miesiącem oraz o 13% niż przed rokiem. Kaczki brojlery nabywano po 4,68 zł/kg, a więc drożej o 1% niż w poprzednim notowaniu i przed miesiącem oraz o 6% niż w porównywalnym tygodniu 2020 r.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W dniach 12–18.04.2021 r. w zakładach drobiarskich cena tuszek kurcząt wyniosła 5,99 zł/kg i była niższa o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 1% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku tuszki kurcząt podrożały aż o 51%. W omawianym tygodniu kwietnia br. tuszki indyków zbywano po 11,28 zł/kg, czyli drożej o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 3% niż w tym samym tygodniu marca br. Cena tuszek indyków była wyższa o 7% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: