Rynek mięsa w Polsce (18.09.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (18.09.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym w dniach 12–18.09.2022 r. zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały świnie rzeźne po 7,89 zł/kg, a więc drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była wyższa o 81% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Ten sam kierunek zmian cen obserwowany był w krajach Unii Europejskiej. W drugim tygodniu września br. cena zakupu świń rzeźnych klasy E średnio w UE wyniosła 211,63 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o blisko 1% większa niż tydzień wcześniej oraz o 4,5% niż przed miesiącem. W stosunku do cen sprzed roku żywiec wieprzowy był o 55% droższy. Cena polskiej wieprzowiny tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 219,07 EUR/100 kg i była wyższa niż średnio w UE, a także m.in. w Niemczech, Niderlandach i Danii.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W ślad za zwyżką cen w skupie drożało mięso wieprzowe. Zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 11,51 zł/kg, czyli drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 8% niż miesiąc wcześniej. Cena półtusz była wyższa o 74% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

Cena zakupu bydła rzeźnego, po trzytygodniowym spadku, w drugim tygodniu września br. ukształtowała się w granicy 10,95 zł/kg. Żywiec ten był droższy o 0,02 zł/kg niż tydzień wcześniej, ale tańszy o 3% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku bydło rzeźne było o 39% droższe.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Zakłady mięsne zbywały ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat średnio po 22,25 zł/kg, tj. drożej o 5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 1% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ćwierćtusz była wyższa o 46,5% od uzyskiwanej przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 12–18.09.2022 r. cena skupu kurcząt brojlerów ukształtowała się na poziomie 6,11 zł/kg względem 6,09 zł/kg tydzień wcześniej i 6,07 zł/kg przed miesiącem. Indyki skupowano po 8,61 zł/kg, czyli drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Cena gęsi tuczonych w obrębie tygodnia uległa spadkowi o 0,09 zł/kg, do 15,97 zł/kg, ale była o 2% wyższa niż przed miesiącem. Cena kaczek brojlerów ukształtowała się na poziomie podobnym do odnotowanego w poprzednim tygodniu i przed miesiącem i wyniosła 7,39 zł/kg. W stosunku do cen sprzed roku kurczęta brojlery podrożały o 53%, indyki – o 76,5%, gęsi – o 64%, a kaczki brojlery – o 49%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 9,75 zł/kg, a więc drożej o 6% niż w poprzednim tygodniu i o 3,5% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków ukształtowała się na poziomie 14,75 zł/kg, tj. wyższym odpowiednio o 1% i o 4% niż tydzień i miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi przed rokiem tuszki kurcząt podrożały o 84%, a tuszki indyków – o 38%.


Tagi:
źródło: