Rynek mięsa w Polsce (19.03.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (19.03.2023)
Ceny zakupu żywca wieprzowego


W dniach 13–19.03.2023 r. w zakładach monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW zwiększyła się cena zakupu żywca wieprzowego. Dostawcom za świnie rzeźne płacono 8,35 zł/kg, czyli więcej o 1,5% niż w poprzednim tygodniu i o 1% niż przed miesiącem. Żywiec ten był droższy o 23% niż w porównywalnym tygodniu 2022 r.

W Unii Europejskiej (dane KE) średnia cena świń rzeźnych klasy E ukształtowała się na poziomie 230,67 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, a zatem wyższym o 1% niż w poprzednim tygodniu. Żywiec ten był droższy o 4,5% niż przed miesiącem oraz o 31% niż przed rokiem. W Polsce cena żywca wieprzowego tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 232,64 EUR/100 kg i była większa o 1% od średniej ceny w UE. Wyższe niż w Polsce ceny za żywiec otrzymywali dostawcy m.in. z Francji o 7%, Niemiec o 2% i Hiszpanii o 3%, a niższe – m.in. z Danii o 23% i Niderlandów o 10%.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W ślad za wzrostem cen w skupie drożało mięso wieprzowe. W trzecim tygodniu marca 2023 r. półtusze wieprzowe zbywano po 12,05 zł/kg, tj. drożej o 0,06 zł/kg niż w poprzednim tygodniu i o 1% niż przed miesiącem. W stosunku do cen otrzymywanych przed rokiem półtusze podrożały o 13%.

Ceny zakupu żywca wołowego

Krajowi dostawcy za bydło rzeźne uzyskiwali 10,92 zł/kg względem 10,91 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena tego żywca była wyższa o 2% niż przed miesiącem oraz o 4% niż w analogicznym tygodniu 2022 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat sprzedawano po 21,61 zł/kg, tj. o 2% drożej niż w poprzednim tygodniu, ale taniej o 0,3% niż przed miesiącem. Ćwierćtusze wołowe były droższe o 4% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W trzecim tygodniu marca br. krajowi dostawcy za kurczęta brojlery otrzymywali 5,84 zł/kg, czyli mniej o 0,02 zł/kg niż w poprzednim tygodniu, ale więcej o 2% niż przed miesiącem. Cena indyków wyniosła 8,92 zł/kg i była minimalnie niższa niż tydzień i miesiąc wcześniej, tj. odpowiednio o 0,02 zł/kg i o 0,01 zł/kg. Kaczki brojlery nabywano po 7,70 zł/kg. Była to cena podobna do notowanej w poprzednim tygodniu, ale niższa o 1% niż przed miesiącem. Kurczęta brojlery były droższe niż przed rokiem o 12%, indyki – o 24%, a kaczki brojlery – o 19%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Tuszki kurcząt patroszonych z szyjami zbywano po 9,33 zł/kg, a więc taniej o 1% niż tydzień wcześniej, ale drożej o 3% niż przed miesiącem. Tuszki kurcząt były tańsze o 6% niż w analogicznym tygodniu 2022 r. Cena tuszek indyków patroszonych ukształtowała się na poziomie 14,82 zł/kg, tj. niższym o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż miesiąc wcześniej. Tuszki indyków były droższe o 19% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: