Rynek mięsa w Polsce (20.02.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (20.02.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W dniach 14–20.02.2022 r. zakłady mięsne ob-jęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, podobnie jak w poprzednim tygodniu, nabywały świnie rzeźne po 4,17 zł/kg. Była to cena niższa o 6,5% niż przed miesiącem oraz o 3,5% niż przed rokiem. W Unii Europejskiej w obrębie tygodnia odnotowano 1% zwyżkę cen zakupu świń rzeźnych klasy E do 131,48 EUR/100 kg. Jednocześnie cena tego żywca była podobna do otrzymanej przed miesiącem i rokiem. Tygodniowy wzrost cen zauważalny był przede wszystkim w Niemczech o 2,7% do 131,24 EUR/100 kg, Hiszpanii o 3,6% do 144,94 EUR/100 kg i Portugalii o 3,1% do 140,59 EUR/100 kg. W Polsce cena żywca rzeźnego tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 121,08 EUR/100 kg, czyli niższym o 8% niż średnio w UE oraz na rynku niemieckim, o 16% niż na rynku hiszpańskim, ale wyższym o 9% niż w Niderlandach.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Na rynku krajowym półtusze wieprzowe sprzedawano średnio po 6,25 zł/kg, a zatem taniej o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 7% niż przed miesiącem. Cena półtusz była podobna do uzyskanej w porównywalnym okresie 2021 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

W trzecim tygodniu lutego br. kontynuowana była zwyżka cen zakupu żywca wołowego. W dniach 14–20.02.2022 r. za bydło rzeźne krajowi dostawcy otrzymywali średnio 9,76 zł/kg, tj. więcej o 2% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku cena żywca wołowego była wyższa o 43%. Średnio w UE za bydło rzeźne klasy R3 płacono 453,65 EUR/100 kg, a więc więcej o 1% niż tydzień wcześniej, o 3% niż przed miesiącem oraz o 22,5% niż przed rokiem. Cena bydła tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej była zbliżona do średniej ceny w UE i wyniosła 455,00 EUR/100 kg. Cena polskiej wołowiny była mniejsza niż w Niemczech o 10% i Niderlandach o 1%, ale zbliżona do notowanej we Francji - 455,89 EUR/100 kg i Irlandii - 454,75 EUR/100 kg.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W dniach 14–20.02.2022 r. zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat po 19,61 zł/kg, czyli drożej o 1% niż tydzień wcześniej. Cena ćwierci wołowych była wyższa o 2% niż przed miesiącem oraz o 44% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W krajowym skupie, w odniesieniu do poprzedniego tygodnia, kurczęta brojlery podrożały o 1% do 4,59 zł/kg. Jednocześnie były one droższe niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 2% i 32%. Cena indyków ukształtowała się w granicy 6,71 zł/kg, a zatem wyższej o 1% niż tydzień wcześniej, o 5% niż przed miesiącem oraz o 22% niż przed rokiem. Cena kaczek brojlerów, podobnie jak w poprzednim tygodniu, wyniosła 6,30 zł/kg. Była ona o 4% większa niż miesiąc wcześniej oraz o 39% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W trzecim tygodniu lutego br. zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 7,93 zł/kg, tj. drożej o 5% niż tydzień wcześniej oraz o 11% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków, podobnie jak w poprzednim tygodniu wyniosła 11,79 zł/kg i była wyższa o 2% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi w analogicznym tygodniu 2021 r. tuszki kurcząt były droższe o 32%, a indyków – o 18%.


Tagi:
źródło: