Rynek mięsa w Polsce (20.06.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (20.06.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Od początku czerwca br. na rynku krajowym utrzymuje się obniżka cen zakupu trzody chlewnej. W dniach 14–20.06.2021 r. zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW nabywały żywiec wieprzowy po 5,38 zł/kg, czyli taniej o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż przed miesiącem. Cena zakupu trzody chlewnej była niższa o 3% niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
Półtusze wieprzowe potaniały o 2% w odniesieniu do poprzedniego tygodnia i zbywano je po 7,92 zł/kg. Cena ta była większa o 4% niż przed miesiącem, ale o 2% mniejsza niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Od początku roku na rynku krajowym utrzymuje się trend zwyżkowy cen zakupu żywca wołowego. W trzecim tygodniu czerwca br. za bydło rzeźne krajowi dostawcy uzyskiwali 7,41 zł/kg, tj. więcej o 0,04 zł/kg niż tydzień wcześniej i o 4,5% niż przed miesiącem. Żywiec wołowy był o 22% droższy w porównaniu z ceną z tego samego okresu 2020 r.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat po 14,30 zł/kg, czyli o 2% drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena ćwierćtusz wołowych była wyższa o 4,5% niż przed miesiącem oraz o 14% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W dniach 14–20.06.2021 r. krajowi dostawcy za kurczęta brojlery uzyskiwali 4,10 zł/kg, tj. więcej o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 2% niż przed miesiącem. Cena indyków wyniosła 6,51 zł/kg i była o 0,03 zł/kg niższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 5% wyższa niż w tym samym tygodniu maja br. Cena kaczek brojlerów nie uległa istotnej zmianie w porównaniu z poprzednim tygodniem i ukształtowała się na poziomie 4,95 zł/kg, a więc o 2% większym niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku kurczęta brojlery były droższe o 33%, indyki – o 46%, a kaczki brojlery – o 13%.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W trzecim tygodniu czerwca br. zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych z szyjami po 6,91 zł/kg, czyli drożej o 4% niż ty-dzień wcześniej oraz o 0,4% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wyniosła 11,53 zł/kg, a więc więcej o 5,5% niż w poprzednim tygodniu oraz o 7% niż przed miesiącem. W stosunku do cen notowanych przed rokiem tuszki kurcząt były droższe o 35%, a tuszki indyków – o 39%.


Tagi:
źródło: