| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (21.03.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (21.03.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 15–21.03.2021 r., w stosunku do poprzedniego notowania, cena trzody chlewnej wzrosła o 3% i ukształtowała się na poziomie 5,43 zł/kg. Żywiec ten był o 26% droższy niż przed miesiącem, ale o 16% tańszy niż przed rokiem.
 
W UE (dane Komisji Europejskiej) za świnie rzeźne klasy E płacono 155,33 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli więcej o 4% niż w poprzednim tygodniu oraz o 18,5% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była niższa o 20% niż w analogicznym tygodniu 2020 r. W Polsce za trzodę chlewną tej klasy w walucie unijnej płacono 154,70 EUR/100 kg, a więc mniej o 0,63 EUR/100 kg niż średnio w UE oraz o 1,07 EUR/100 kg niż w Niemczech.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
Od początku marca br. w zakładach mięsnych obserwuje się dużą dynamikę wzrostu cen elementów wieprzowych. W dniach 15–21.03.2021 r. półtusze wieprzowe zbywano po 8,19 zł/kg, a więc drożej o 4,5% niż tydzień wcześniej oraz o 31% niż przed miesiącem. Cena półtusz była niższa o 13% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W dniach 15–21.03.2021 r. za żywiec wołowy dostawcy otrzymali 6,69 zł/kg wobec 6,67 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena bydła rzeźnego była niższa o 2% niż przed miesiącem, ale wyższa o 10% niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W porównaniu do poprzedniego notowania cena kompensowanych ćwierćtusz wołowych z młodych byków do 2 lat zwiększyła się o 0,5% do 13,43 zł/kg. Był to poziom cen niższy o 1% niż przed miesiącem, ale o 6% wyższy niż w porównywalnym tygodniu 2020 r.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W dniach 15–21.03.2021 r. kurczęta brojlery kupowano po 3,64 zł/kg, czyli drożej o 1% niż tydzień wcześniej oraz odpowiednio o 4,5% i 4% niż przed miesiącem i rokiem. Cena indyków zwiększyła się o 1%, do 5,62 zł/kg. Jednocześnie była ona wyższa o 2% niż przed miesiącem oraz w tym samym tygodniu 2020 r. Za kaczki brojlery płacono 4,63 zł/kg, a więc więcej o 1% niż w poprzednim notowaniu, o 2% niż przed miesiącem oraz o 5% niż rok wcześniej.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
Zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych z szyjami po 6,04 zł/kg, względem 5,99 zł/kg tydzień wcześniej oraz 6,01 zł/kg przed miesiącem. Cena tuszek indyków patroszonych, w porównaniu do poprzedniego notowania, zmniejszyła się o 2% do 10,98 zł/kg, ale była o 10% wyższa niż przed miesiącem. Tuszki kurcząt były o 4% tańsze niż przed rokiem, a tuszki indyków – o 19% droższe.


Tagi:
źródło: