Rynek mięsa w Polsce (21.05.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (21.05.2023)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym w dniach 15–21.05.2023 r. (dane ZSRIR MRiRW) notowana była dalsza obniżka cen zakupu żywca wieprzowego. Krajowi dostawcy za świnie rzeźne uzyskiwali 8,65 zł/kg, czyli mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 4% niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec wieprzowy był droższy o 33,5% niż w porównywalnym okresie 2022 r.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Cena sprzedaży półtusz wieprzowych w zakładach mięsnych ukształtowała się na poziomie 12,51 zł/kg, a więc niższym o 1,5% niż tydzień wcześniej oraz o 5% niż przed miesiącem. W porównaniu do cen uzyskiwanych przed rokiem półtusze wieprzowe były droższe o 35%.

Ceny zakupu żywca wołowego

W trzecim tygodniu maja br. na krajowym rynku nastąpił dalszy spadek cen zakupu żywca wołowego. Bydło rzeźne skupowano po 10,63 zł/kg, a zatem taniej o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 1% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była o 8% niższa niż w tym samym tygodniu 2022 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W ślad za spadkiem cen żywca w skupie taniało mięso wołowe sprzedawane przez zakłady mięsne. Kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat zbywano po 21,13 zł/kg, czyli taniej o 1% niż przed tygodniem oraz o 2% niż przed miesiącem. Cena tego asortymentu była niższa o 6% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 15–21.05.2023 r. cena skupu kurcząt brojlerów ukształtowała się na poziomie 5,70 zł/kg względem 5,69 zł/kg w poprzednim tygodniu. Kurczęta brojlery były tańsze o 1% niż miesiąc wcześniej oraz o 7% niż przed rokiem. Indyki skupowano po 8,58 zł/kg, tj. taniej o 2% niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena indyków była podobna do uzyskanej w analogicznym okresie 2022 r. Od początku 2023 r. ceny skupu kaczek brojlerów utrzymują się na stabilnym poziomie wynoszącym 7,68-7,72 zł/kg. W trzecim tygodniu maja br., podobnie jak tydzień wcześniej i przed miesiącem, dostawcy za kaczki brojlery uzyskiwali średnio 7,69 zł/kg. Jednocześnie był to poziom cen o 9% wyższy niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych z szyjami przeciętnie po 9,44 zł/kg, odpowiednio drożej o 2% i 10,5% niż w poprzednim tygodniu oraz przed miesiącem. Cena tuszek indyków patroszonych ukształtowała się na poziomie 14,49 zł/kg, czyli niższym o 1% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Cena zarówno tuszek kurcząt patroszonych, jak i indyków była wyższa o 2% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: