Rynek mięsa w Polsce (21.08.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (21.08.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W dniach 15–21.08.2022 r. na rynku krajowym zaobserwowano dalszą zwyżkę cen skupu żywca wieprzowego. Za świnie rzeźne w skupie dostawcy otrzymywali 7,48 zł/kg, czyli więcej o 3,5% niż w poprzednim tygodniu i o 7% niż przed miesiącem. Cena żywca była wyższa o 47,5% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W trzecim tygodniu sierpnia br. półtusze wieprzowe zbywano po 10,67 zł/kg, a więc drożej o 5% niż w poprzednim tygodniu i o 8% niż przed miesiącem. Cena tych półtusz była wyższa o 43% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

W zakładach mięsnych cena zakupu żywca wołowego, w stosunku do poprzedniego notowania, wzrosła o 0,05 zł/kg i wyniosła 11,34 zł/kg. Żywiec ten był droższy o 5,5% niż przed miesiącem i o 47% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat zbywano po 21,95 zł/kg względem21,94 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena ćwierćtusz wołowych była wyższa o 3% niż miesiąc wcześniej i o 52% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

Na rynku krajowym od połowy czerwca br. ceny skupu kurcząt brojlerów ulegały nieznacznym zmianom. W dniach 15–21.08.2022 r. za kurczęta brojlery dostawcy uzyskiwali 6,07 zł/kg wobec 6,08 zł/kg przed tygodniem i 6,05 zł/kg miesiąc wcześniej. Cena żywca indyczego wyniosła 8,54 zł/kg i była niższa o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niższa niż przed miesiącem. Za kaczki brojlery, tak jak tydzień wcześniej otrzymywano 7,37 zł/kg względem 7,38 zł/kg w trzecim tygodniu lipca br. Za gęsi tuczone dostawcy otrzymywali 15,67 zł/kg, a zatem mniej o 2% niż tydzień wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. W stosunku do cen notowanych przed rokiem kurczęta brojlery były droższe o 46%, indyki – o 70%, kaczki brojlery – o 48%, a gęsi tuczone – o 64%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W trzecim tygodniu sierpnia br. zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 9,35 zł/kg, czyli o 2% drożej niż tydzień wcześniej i jednocześnie taniej o 2% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków ukształtowała się na poziomie 14,14 zł/kg, a więc niższym o 9% niż w poprzednim tygodniu i o 8% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi przed rokiem tuszki kurcząt podrożały o 55%, a indyków – o 31,5%.


Tagi:
źródło: