Rynek mięsa w Polsce (22.04.2018)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (22.04.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Na rynku krajowym od końca marca br. ceny zakupu trzody chlewnej ulegają nieznacznym tygodniowym zmianom, kształtując się na poziomie 4,56–4,58 zł/kg. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 16–22.04.2018 r. żywiec wieprzowy nabywano po 4,56 zł/kg, czyli o 0,01 zł/kg taniej niż tydzień i miesiąc wcześniej. W stosunku do porównywalnego tygodnia 2017 r. cena świń rzeźnych była o 17% mniejsza.
 
W większości krajów Unii Europejskiej w omawianym tygodniu kwietnia 2018 r. zmiany cen zakupu świń rzeźnych były nieznaczne. Średnio w UE za żywiec wieprzowy klasy E płacono 143,88 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej względem 144,23 EUR/100 kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie żywiec ten był tańszy o 1% niż przed miesiącem oraz o 15,5% niż przed rokiem. W Polsce cena świń rzeźnych tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 144,06 EUR/100 kg i ukształtowała się w granicy o 2% niższej niż w Niemczech. Jednocześnie była ona wyższa niż w Holandii i Danii o 13%, we Francji o 10% i w Hiszpanii o 3%.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W trzecim tygodniu kwietnia br. w krajowych zakładach mięsnych półtusze wieprzowe, podobnie jak w poprzednim tygodniu, zbywano po 6,69 zł/kg. Było to taniej o 1% niż przed miesiącem oraz o 15% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W dniach 16–22.04.2018 r. krajowa cena żywca wołowego nie uległa zmianie w porównaniu do poprzedniego tygodnia i wynosiła 6,86 zł/kg. Był to poziom wyższy o 0,3% od uzyskanego przed miesiącem oraz o 7% niż przed rokiem.

Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: