Rynek mięsa w Polsce (23.10.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (23.10.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym w dniach 17–23.10.2022 r. zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały świnie rzeźne po 7,21 zł/kg, czyli taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 8,5% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była o 76% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 r.

Podobny kierunek zmian cen obserwowany był w Unii Europejskiej. W trzecim tygodniu października br. cena zakupu świń rzeźnych klasy E średnio w UE wyniosła 202,47 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była mniejsza o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 4% niż przed miesiącem. W stosunku do cen sprzed roku żywiec wieprzowy był droższy o 56%. Cena polskiej wieprzowiny tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 196,67 EUR/100 kg i była niższa niż średnio w UE o 5,80 EUR/100 kg, a także m.in. niż w Niemczech o 6,48 EUR/100 kg i Hiszpanii o 12,55 EUR/100 kg, ale wyższa niż m.in. w Niderlandach o 19,28 EUR/100 kg i Danii o 13,03 EUR/100 kg.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W ślad za spadkiem cen w skupie taniało mięso wieprzowe. Zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 10,58 zł/kg, a więc taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 8% niż miesiąc wcześniej. Cena półtusz była wyższa o 73% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

Cena zakupu bydła rzeźnego w trzecim tygodniu października br. ukształtowała się na poziomie 10,92 zł/kg. Żywiec ten był o 0,03 zł/kg droższy niż tydzień wcześniej, ale równocześnie tańszy o 0,03 zł/kg niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku bydło rzeźne kosztowało więcej o 25%.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Zakłady mięsne zbywały ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat średnio po 22,91 zł/kg, tj. drożej o 5% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. Jednocześnie cena ćwierćtusz była wyższa o 35% od uzyskiwanej przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 17–23.10.2022 r. cena skupu kurcząt brojlerów ukształtowała się w granicy 6,04 zł/kg, tj. o 0,5% niższej niż tydzień wcześniej i o 1,5% niż przed miesiącem. Indyki skupowano po 8,88 zł/kg, czyli drożej o 1,5% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż przed miesiącem. Cena gęsi tuczonych wyniosła 16,34 zł/kg i była wyższa o blisko 3% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Cena kaczek brojlerów ukształtowała się na poziomie 7,54 zł/kg, a więc wyższym o 1% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. W porównaniu do cen sprzed roku kurczęta brojlery podrożały o 53%, indyki – o 81%, gęsi – o 61%, a kaczki brojlery – o 50%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 7,22 zł/kg, czyli taniej o 7% niż w poprzednim tygodniu i o 22% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków ukształtowała się na poziomie 14,77 zł/kg, a więc wyższym o 0,05 zł/kg niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi przed rokiem tuszki kurcząt podrożały o 24%, a tuszki indyków – o 43,5%.


Tagi:
źródło: