Rynek mięsa w Polsce (24.04.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (24.04.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W dniach 18–24.04.2022 r. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW trzodę chlewną skupowano po 6,75 zł/kg względem 6,74 zł/kg w poprzednim tygodniu i 6,73 zł/kg przed miesiącem. Cena tego żywca była o 30% wyższa niż w porównywalnym tygodniu 2021 r.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Półtusze wieprzowe zbywano po 9,99 zł/kg, czyli drożej o 0,5% niż tydzień wcześniej, ale taniej o 3% niż przed miesiącem. Cena półtusz była wyższa o 32,5% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

W trzecim tygodniu kwietnia 2022 r. za bydło rzeźne dostawcy otrzymywali 11,35 zł/kg, czyli o 0,06 zł/kg więcej niż w tygodniu przedświątecznym. W ujęciu miesiąca cena tego żywca wzrosła o 5% i równocześnie była o 61% wyższa niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Zakłady sprzedawały kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych byków do 2 lat po 22,38 zł/kg, a więc taniej o 1% niż tydzień wcześniej. Jednocześnie cena tego asortymentu była wyższa niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 5% i o 70%.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 18–24.04.2022 r. w krajowym skupie nadal drożał żywiec drobiowy. Kurczęta brojlery nabywano po 6,08 zł/kg, czyli drożej o 1,5% niż w poprzednim tygodniu i o 13% niż miesiąc wcześniej. Cena indyków ukształtowała się na poziomie 8,31 zł/kg, tj. odpowiednio o 2% i o 11,5% wyższym niż w poprzednim tygodniu oraz przed miesiącem. Za kaczki brojlery dostawcy otrzymywali 6,93 zł/kg, tj. więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 6% niż przed miesiącem. W porównaniu z tym samym okresem 2021 r. kurczęta brojlery podrożały o 61%, kaczki brojlery – o 46%, a indyki – o 43%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Na rynku krajowym tuszki kurcząt patroszonych z szyjami zbywano po 10,32 zł/kg, a zatem drożej o 0,04 zł/kg niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków patroszonych wzrosła w obrębie tygodnia i miesiąca odpowiednio o 4% i 21%, kształtując się na poziomie 13,95 zł/kg. Tuszki kurcząt były droższe niż przed rokiem o 59%, a tuszki indyków – o 25%.


Tagi:
źródło: