Rynek mięsa w Polsce (24.07.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (24.07.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym od połowy maja br. utrzymuje się zwyżkowy trend cen zakupu żywca wieprzowego. W dniach 18–24.07.2022 r. zakłady objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały świnie rzeźne po 7,00 zł/kg, czyli drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% niż przed miesiącem. Cena żywca wieprzowego była wyższa o 43% niż w analogicznym okresie 2021 r.

W UE dostawcy za świnie rzeźne klasy E otrzymywali średnio 192,70 EUR/100 kg, a zatem mniej o 0,2% niż tydzień wcześniej, ale więcej o 1% niż przed miesiącem. Jednocześnie był to 28% wzrost w odniesieniu do cen uzyskanych przed rokiem. W Polsce cena żywca tej klasy, wyrażona w euro była o 0,3% niższa niż średnio w UE i wyniosła 192,05 EUR/100 kg. Na rynku niemieckim świnie rzeźne skupowano po 192,70 EUR/100 kg, w Danii – po 170,60 EUR/100 kg, a w Niderlandach – po 168,94 EUR/100 kg.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W trzecim tygodniu lipca br. zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 9,86 zł/kg, a więc drożej o 0,05 zł/kg niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż przed miesiącem. Cena półtusz była wyższa o 39% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

W Polsce cena zakupu bydła rzeźnego wzrosła o 1,5% w porównaniu z poprzednim tygodniem i ukształtowała się na poziomie 10,75 zł/kg. Żywiec ten był o 1% tańszy niż przed miesiącem, ale o 47% droższy niż w porównywalnym okresie 2021 r. Na rynku unijnym od końca czerwca br. utrzymuje się nieznaczna obniżka cen zakupu bydła.

W dniach 18–24.07.2022 r. średnio w UE bydło rzeźne klasy R3 skupowano po 483,90 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, tj. taniej o 0,2% niż tydzień wcześniej oraz o 1% niż przed miesiącem. Jednak w odniesieniu do cen uzyskiwanych przed rokiem bydło podrożało o 27%. Cena wołowiny w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 461,33 EUR/100 kg, a więc niższym o 5% niż średnio w UE oraz niż we Francji o 9%, w Irlandii o 7%, Niemczech o 4% i Niderlandach o 3%.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W trzecim tygodniu lipca br. ceny skupu większości monitorowanych gatunków żywca drobiowego wykazywały wzrost. Najbardziej podrożały gęsi tuczone, za które dostawcy uzyskiwali 15,77 zł/kg, a zatem więcej o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 4% niż przed miesiącem. Cena indyków ukształtowała się w granicy 8,69 zł/kg, a zatem wyższym o 0,3% niż tydzień wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. Kaczki brojlery, podobnie jak przed miesiącem, skupowano po 7,38 zł/kg względem 7,36 zł/kg w poprzednim tygodniu. Za kurczęta brojlery dostawcy, podobnie jak w poprzednim tygodniu uzyskiwali 6,05 zł/kg. Jednocześnie cena tego żywca była o 1% mniejsza niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku kurczęta brojlery były droższe o 43%, indyki – o 55%, gęsi tuczone – o 65%, a kaczki brojlery – o 49%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 9,54 zł/kg, a więc drożej o 9,5% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż miesiąc wcześniej. Cena tuszek indyków ukształtowała się w granicy 15,37 zł/kg, a zatem wyższej o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 10% niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku tuszki indyków i kurcząt były droższe o 34–35%.


Tagi:
źródło: