Rynek mięsa w Polsce (25.02.2024)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (25.02.2024)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku unijnym, w tym również w Polsce, od końca stycznia 2024 r. utrzymuje się zwyżka cen skupu żywca wieprzowego. W dniach 19–25.02.2024 r. średnia unijna cena zakupu świń rzeźnych klasy E ukształtowała się na poziomie 211,37 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, tj. wyższym o 2% niż w poprzednim tygodniu oraz o 5% niż przed miesiącem. Była ona jednak niższa o 6% niż przed rokiem.

W Polsce cena żywca tej klasy wyrażona w euro wyniosła 219,20 EUR/100 kg i była większa o 7,83 EUR/100 kg niż średnio w UE. Więcej niż w Polsce za żywiec wieprzowy uzyskiwali m.in. dostawcy z Niemiec - 225,70 EUR/100 kg, a mniej – m.in. dostawcy z Danii - 179,89 EUR/100 kg, Hiszpanii - 204,47 EUR/100 kg i Niderlandów - 181,63 EUR/100 kg. Na rynku krajowym w dniach 19–25.02.2024 r. zakłady mięsne monitorowane w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały świnie rzeźne po 7,23 zł/kg, czyli drożej o 1% niż tydzień wcześniej oraz o 8% niż przed miesiącem. W stosunku do cen uzyskiwanych przed rokiem żywiec wieprzowy był o 13,5% tańszy.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W ślad za wzrostem cen żywca w skupie drożało mięso wieprzowe. Zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 10,51 zł/kg, a więc drożej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż miesiąc wcześniej. Cena półtusz była niższa o około 14% niż w analogicznym okresie 2023 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

Ceny żywca wołowego na rynku krajowym od drugiej dekady lutego br. były w miarę stabilne. W dniach 19–25.02.2024 r. dostawcy za bydło rzeźne uzyskiwali 9,81 zł/kg wobec 9,80 zł/kg tydzień wcześniej. Żywiec ten był tańszy o 1% niż przed miesiącem oraz o 9% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajków do 2 lat w obrębie tygodnia potaniały o około 4% do 20,10 zł/kg. Cena tego asortymentu była również niższa niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 2% i 6%.

Ceny zakupu żywca drobiowego

Na rynku krajowym w dniach 19–25.02.2024 r. przeważały zwyżki cen skupu żywca drobiowego. Indyki skupowano po 6,17 zł/kg, tj. drożej o 0,03 zł/kg niż tydzień wcześniej oraz o 0,05 zł/kg niż przed miesiącem. Cena kurcząt brojlerów ukształtowała się na poziomie 4,70 zł/kg wobec 4,69 zł/kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie była ona wyższa o 1% niż przed miesiącem. Cena kaczek brojlerów, tak jak tydzień wcześniej, wyniosła 6,67 zł/kg i była niższa o 2% niż przed miesiącem. W odniesieniu do cen uzyskiwanych przed rokiem indyki były tańsze o 30,5%, kurczęta brojlery – o 19%, a kaczki brojlery – o 13%,

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W przedostatnim tygodniu lutego br. zahamowany został czterotygodniowy wzrost cen tuszek kurcząt patroszonych. W dniach 19–25.02.2024 r. zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych po 7,93 zł/kg, tj. taniej o około 4% niż w poprzednim tygodniu, ale o 8% drożej niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków była niższa niż przed tygodniem i miesiącem odpowiednio o 0,09 zł/kg i o 0,04 zł/kg i wyniosła 13,32 zł/kg. W porównaniu z analogicznym tygodniem 2023 r. tuszki kurcząt potaniały o 14%, a tuszki indyków – 0 10%.


Tagi:
źródło: