Rynek mięsa w Polsce (25.03.2018)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (25.03.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Od dwóch tygodni w krajowym skupie tanieje żywiec wieprzowy. W dniach 19–25 marca 2018 r. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW trzodę chlewną kupowano po 4,57 zł/kg, czyli taniej o 2% niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. Żywiec wieprzowy był też o 9% tańszy niż w porównywalnym tygodniu 2017 r.
 
Spadek cen trzody chlewnej obserwowany jest też w większości krajów Unii Europejskiej. W dniach 19–25.03.2018 r. za świnie rzeźne klasy E w UE płacono 145,21 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, tj. o 1% mniej niż w poprzednim tygodniu. Był to poziom cen podobny do uzyskanego przed miesiącem, ale o 8% mniejszy niż przed rokiem. Cena wieprzowiny tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wynosiła 142,54 EUR/100 kg i była o 2% niższa od średniej ceny w UE.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W przedostatnim tygodniu marca br. zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 6,74 zł/kg, a więc o 2% taniej niż tydzień wcześniej. Cena żywca była podobna do notowanej przed miesiącem, ale o 7% mniejsza niż rok wcześniej.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Od połowy lutego br. ceny bydła rzeźnego na rynku krajowym są względnie stabilne. W dniach 19–25.03.2018 r. za żywiec wołowy (dane ZSRIR MRiRW) dostawcom płacono 6,84 zł/kg, czyli o 0,02 zł/kg mniej niż w poprzednim tygodniu i niż przed miesiącem. Cena tego żywca była jednak o 8% wyższa niż rok wcześniej.
 
Podobne trendy cenowe bydła rzeźnego utrzymują się w większości krajów UE. W dniach 19–25.03.2018 r. za żywiec wołowy klasy R3 unijni dostawcy otrzymywali 386,73 EUR/100 kg, czyli więcej o 0,2% niż w poprzednim tygodniu i o 0,5% niż przed miesiącem. Cena ta była również o 4% wyższa niż przed rokiem. Wołowina tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 335,36 EUR/100 kg i była o 13% niższa niż w UE.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe po 13,77 zł/kg, a zatem o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu. Cena ćwierćtusz wołowych była wyższa o 1,5% niż przed miesiącem oraz o 9% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W przedostatnim tygodniu marca br. w krajowym skupie potaniały kurczęta brojlery oraz indyki. Zakłady drobiarskie nabywały kurczęta brojlery po 3,43 zł/kg, tj. o 1,5% taniej niż tydzień wcześniej, ale o 1% drożej niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku cena kurcząt była o 0,6% większa. Za indyki dostawcom płacono 4,52 zł/kg, czyli mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu, o 3% niż przed miesiącem oraz o 10,5% niż rok wcześniej.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
Tuszki kurcząt zbywano po 5,32 zł/kg. Było to taniej o 5% niż tydzień wcześniej oraz o 2% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wynosiła 8,51 zł/kg i była wyższa o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 11% niż w porównywalnym okresie lutego br. Wobec cen uzyskiwanych przed rokiem tuszki kurcząt były o 0,6% tańsze, a tuszki indyków o 1,5% droższe.


Tagi:
źródło: