Rynek mięsa w Polsce (25.12.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (25.12.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Duża podaż żywca na rynku w tygodniach poprzedzających Święta Bożego Narodzenia skutkowała ponownym obniżeniem się cen skupu w ubojniach. W dniach 19–25.12.2022 r. w zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW trzodę chlewną kupowano po 7,52 zł/kg, czyli taniej o 2% niż w poprzednim tygodniu, ale drożej o 3% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była o 66,5% wyższa niż w porównywalnym tygodniu 2021 r. W ujęciu regionalnym ceny zakupu świń rzeźnych były najwyższe w makroregionie środkowo-wschodnim - 7,56 zł/kg, a najniższe w północnym - 7,43 zł/kg.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe średnio po 11,23 zł/kg, a więc taniej o 1% niż tydzień wcześniej, ale drożej o 7% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena półtusz była wyższa o 65% w stosunku do notowań z tego samego okresu 2021 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

Za bydło rzeźne w skupie krajowym dostawcom płacono 10,57 zł/kg względem 10,61 zł/kg w poprzednim tygodniu. Był to poziom cen niższy o 3% niż przed miesiącem, ale wyższy o 16% niż w analogicznym tygodniu 2021 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W dniach 19–25.12.2022 r. cena ćwierćtusz wołowych kompensowanych z młodych buhajków do 2 lat ukształtowała się w granicy 21,56 zł/kg, a zatem wyższej o 1% niż tydzień wcześniej. Ćwierćtusze były o 1,5% tańsze niż przed miesiącem, ale droższe o 15% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W ostatnim tygodniu przedświątecznym na rynku krajowym zaobserwowano zniżkę cen skupu monitorowanych gatunków żywca drobiowego. W dniach 19–25.12.2022 r. kurczęta brojlery nabywano po 5,71 zł/kg, tj. taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż przed miesiącem. Pomimo tygodniowych zniżek cen kurczęta brojlery były droższe o 31,5% niż przed rokiem. Cena indyków w obrębie tygodnia zmniejszyła się też o około 1% do 9,19 zł/kg. Była ona wyższa o 0,03 zł/kg niż przed miesiącem oraz o 65% niż przed rokiem. Za kaczki brojlery dostawcy uzyskiwali 7,67 zł/kg w odniesieniu do 7,69 zł/kg tydzień wcześniej. Żywiec ten był droższy o 0,04 zł/kg niż przed miesiącem oraz o 35,5% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W tygodniu poprzedzającym okres Bożego Narodzenia zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych po 6,92 zł/kg, czyli drożej o 1% niż tydzień wcześniej, ale taniej o 15% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wyniosła 16,25 zł/kg i była wyższa o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 4% niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami uzyskiwanymi w porównywalnym okresie 2021 r. cena tuszek kurcząt była wyższa o 6%, a tuszek indyków – o 44%.


Tagi:
źródło: