| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (26.07.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (26.07.2020)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W przedostatnim tygodniu lipca br. zahamowana została utrzymujący się od końca maja br. zniżkowy trend cen żywca wieprzowego. W dniach 20–26.07.2020 r. (dane Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) za trzodę chlewną dostawcy otrzymywali 4,87 zł/kg, a więc więcej o 7% niż w poprzednim tygodniu. Cena tego żywca była jednak niższa o 9% niż przed miesiącem oraz o 10% w stosunku do notowań sprzed roku.
 
Po trzech tygodniach obniżki zaobserwowano wzrost cen zakupu świń rzeźnych w UE. W dniach 20–26.07.2020 r. unijnym dostawcom za świnie rzeźne klasy E płacono 149,90 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, a więc więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu. Żywiec wieprzowy w UE był jednak tańszy o 8% niż przed miesiącem oraz o 13% niż przed rokiem. Cena świń rzeźnych tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej wyniosła 144,05 EUR/100 kg i była niższa o 4% niż średnio w UE, o 5% niż w Niemczech i o 9% niż w Danii, ale wyższa o 11% niż w Niderlandach.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
Na rynku krajowym w dniach 20–26.07.2020 r., w porównaniu z poprzednim notowaniem, półtusze wieprzowe podrożały o 3% do 7,00 zł/kg. Był to jednak poziom cen niższy o 11% niż przed miesiącem oraz o 13% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W przedostatnim tygodniu lipca 2020 r. w kraju cena zakupu żywca wołowego wyniosła 6,05 zł/kg względem 5,99 zł/kg przed tygodniem oraz 6,04 zł/kg miesiąc wcześniej. Jednocześnie bydło rzeźne było droższe o 4% niż w analogicznym tygodniu 2019 r.
 
W lipcu br. nieznaczne zmiany średnich cen bydła rzeźnego notowano na rynku unijnym. W dniach 20–26.07.2020 r. za bydło rzeźne klasy R3 w UE dostawcy otrzymywali 349,75 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Był to poziom cen podobny do otrzymanego w poprzednim tygodniu i przed miesiącem, ale niższy o 1% niż przed rokiem. Cena żywca wołowego tej klasy w Polsce, wyrażona w walucie unijnej wyniosła 291,67 EUR/100 kg i była mniejsza o 17% niż w UE oraz niższa niż m.in. w Niemczech o 16% i Irlandii o 23%, ale wyższa o 6% niż w Niderlandach.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajków do 2 lat po 12,39 zł/kg, a więc drożej o 0,06 zł/kg niż tydzień wcześniej, ale taniej o 1% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ćwierci wołowych była wyższa o 3% w porównaniu do notowań sprzed roku.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W dniach 20–26.07.2020 r. nastąpił nieznaczny spadek cen kurcząt brojlerów, przy zwyżce cen indyków. Kurczęta brojlery nabywano po 3,26 zł/kg względem 3,27 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena kurcząt była wyższa o 1% niż w ostatnim tygodniu czerwca br., ale niższa o 8% niż przed rokiem. Za indyki dostawcy otrzymywali 4,34 zł/kg, a zatem to więcej o 0,01 zł/kg niż tydzień wcześniej. Był to poziom cen niższy o 1% niż przed miesiącem i o 23% niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W przedostatnim tygodniu lipca 2020 r. w zbycie potaniało zarówno mięso kurze, jak i indycze. Zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 4,85 zł/kg, czyli taniej o 4% niż w poprzednim tygodniu i o 6% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wyniosła 7,99 zł/kg i była niższa o 5% niż tydzień i miesiąc wcześniej. W porównaniu z notowaniami sprzed roku tuszki kurcząt były tańsze o 7%, a tuszki indyków – o 12%.


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!