| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (26.12.2021)

W przedostatnim tygodniu roku 2021 w zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW zwiększyły się ceny skupu bydła rzeźnego, kurcząt i kaczek brojlerów oraz indyków. Spadek cen notowany był natomiast w przypadku żywca wieprzowego. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (26.12.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W dniach 20–26.12.2021 r. za trzodę chlewną krajowi dostawcy otrzymywali 4,52 zł/kg, czyli mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu, ale 7% więcej niż przed miesiącem. Cena żywca wieprzowego była wyższa o 15,5% niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Półtusze wieprzowe zbywano po 6,82 zł/kg względem 6,84 zł/kg tydzień wcześniej. Asortyment ten był odpowiednio droższy o 10% i o 15% niż przed miesiącem i rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

Na rynku krajowym ceny skupu bydła rzeźnego, pomimo spadków odnotowanych w połowie grudnia 2021 r., utrzymywały się na wysokim poziomie. W dniach 20–26.12.2021 r., w porównaniu z poprzednim tygodniem, cena żywca wołowego zwiększyła się o 2% do 9,08 zł/kg. Krajowi dostawcy za bydło rzeźne otrzymywali mniej o 4% niż przed miesiącem, ale o 41% więcej niż w porównywalnym okresie 2020 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W przedostatnim tygodniu roku 2021 zakłady drobiarskie skupowały kurczęta brojlery po 4,34 zł/kg, czyli drożej o 1% niż w połowie grudnia 2021 r. i o 9,5% niż przed miesiącem. Cena indyków ukształtowała się na poziomie 5,57 zł/kg, tj. wyższym o 3% niż tydzień wcześniej i o 9% niż w końcu listopada 2021 r. Za kaczki brojlery dostawcom płacono 5,66 zł/kg, tj. więcej o 2% w porównaniu z poprzednim tygodniem i o 8% niż przed miesiącem. W stosunku do cen uzyskiwanych w porównywalnym tygodniu 2020 r. kurczęta brojlery były droższe o 41%, indyki – o 34%, a kaczki brojlery – o 32%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W dniach 20–26.12.2021 r. w zakładach drobiarskich cena sprzedaży tuszek kurcząt patroszonych wyniosła 6,52 zł/kg, tj. mniej o 0,02 zł/kg niż tydzień wcześniej i o 5% niż przed miesiącem. Tuszki indyków zbywano po 11,26 zł/kg, a zatem drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu, ale taniej o 2% niż w końcu listopada 2021 r. Ceny sprzedaży zarówno tuszek kurcząt, jak i indyków były o 34% wyższe niż tym samym okresie 2020 r.


Tagi:
źródło: