Rynek mięsa w Polsce (27.01.2019)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (27.01.2019)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Na rynku krajowym w dniach 21–27.01.2019 r. w zakładach objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW ceny zakupu trzody chlewnej ustabilizowały się w granicy 4,09 zł/kg względem 4,08 zł/kg w poprzednim notowaniu. Żywiec wieprzowy był tańszy o 2% niż przed miesiącem oraz o 1% niż przed rokiem.
 
W UE za świnie rzeźne klasy E dostawcy uzyskiwali 134,12 EUR/100 kg wobec 134,41 EUR/100 kg w poprzednim tygodniu. Cena tego żywca była niższa o 1% niż miesiąc wcześniej, ale wyższa o 0,3% niż przed rokiem. W Polsce za żywiec wieprzowy tej klasy w walucie unijnej płacono 125,71 EUR/100 kg, a więc mniej o 6% od przeciętnej ceny w UE oraz niż u większości unijnych producentów trzody chlewnej, m.in. w Niemczech o 10%, we Francji o 2,5%, w Hiszpanii o 1% i Danii o 1%.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W czwartym tygodniu stycznia 2019 r. krajowe zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 6,26 zł/kg, czyli taniej o 0,4% niż tydzień wcześniej oraz o 2% niż przed miesiącem. Jednocześnie w stosunku do cen otrzymywanych przed rokiem półtusze wieprzowe podrożały o 2%.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W dniach 21–27.01.2019 r. krajowi dostawcy za bydło rzeźne otrzymywali 6,68 zł/kg, a zatem o 0,02 zł/kg więcej niż w poprzednim tygodniu. Był to poziom cen podobny do uzyskanego przed miesiącem, ale mniejszy o 3% niż przed rokiem.
 
W Unii Europejskiej w czwartym tygodniu stycznia br. za bydło rzeźne klasy R3, podobnie jak tydzień wcześniej, płacono 375,74 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Był to poziom cen niższy o 0,5% niż przed miesiącem oraz o 3% niż w porównywalnym okresie 2018 r. Cena polskiej wołowiny tej klasy wyrażona w walucie unijnej była mniejsza o 12,5% niż w UE i wynosiła 328,71 EUR/100 kg. Jednocześnie polska wołowina była tańsza niż u liczących się unijnych producentów bydła, takich jak Francja o 6%, Hiszpania o 15%, Irlandia o 11%, Wielka Brytania o 20% i Włochy o 21%.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W czwartym tygodniu stycznia 2019 r. krajowe zakłady mięsne zbywały ćwierćtusze wołowe kompensowane po 13,58 zł/kg, czyli taniej o 2% niż w poprzednim notowaniu, o 0,3% niż przed miesiącem oraz o 4% niż w stosunku do notowań sprzed roku.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
Na rynku krajowym w dniach 21–27.01.2019 r. kurczęta brojlery skupowano po 3,15 zł/kg, a więc w cenie niższej o 0,02 zł/kg niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem oraz o 4% niż w tym samym tygodniu 2018 r. Za indyki dostawcy otrzymywali 5,56 zł/kg, tj. mniej o 0,3% niż tydzień wcześniej oraz o 2% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena indyków była wyższa o 15% niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W czwartym tygodniu stycznia 2019 r. w krajowych zakładach drobiarskich tuszki kurcząt zbywano po 4,59 zł/kg, a zatem taniej o 1% niż w poprzednim notowaniu, ale drożej o 6% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wynosiła 8,75 zł/kg i była mniejsza o 2% niż tydzień wcześniej, ale większa o 1% niż przed miesiącem. W porównaniu do notowań sprzed roku tuszki kurcząt potaniały o 9%, a tuszki indyków podrożały o 6,5%.


Tagi:
źródło: