Rynek mięsa w Polsce (27.02.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (27.02.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W ostatnim tygodniu lutego br. zarówno w Polsce, jak i u największych unijnych producentów wieprzowiny zaobserwowano zwyżkę cen skupu żywca wieprzowego. W Polsce w dniach 21–27.02.2022 r. w zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena zakupu świń rzeźnych zwiększyła się o 6% w porównaniu z poprzednim tygodniem i wyniosła 4,42 zł/kg. Żywiec wieprzowy był droższy o 2% niż przed miesiącem, ale tańszy o 5,5% niż przed rokiem. W Unii Europejskiej za świnie rzeźnych klasy E dostawcy uzyskiwali 135,21 EUR/100 kg, czyli więcej o 3% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem, ale mniej o 0,3% niż w porównywalnym tygodniu 2021 r. W Polsce cena żywca wieprzowego tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 126,50 EUR/100 kg, czyli niższym o 6% niż średnio w UE oraz o 7% niż na rynku niemieckim, ale odpowiednio wyższym o 11% i o 2% niż w Niderlandach i Danii.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W Polsce w ślad za wzrostem cen w skupie drożało mięso wieprzowe. W ostatnim tygodniu lutego br. zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 6,49 zł/kg, a więc drożej o 4% niż w poprzednim tygodniu. Był to jednak poziom cen niższy o 3% niż przed miesiącem oraz o 2% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

Na rynku krajowym utrzymuje się zwyżkowy trend cen zakupu żywca wołowego. W dniach 21–27.02.2022 r. za bydło rzeźne dostawcom płacono 9,84 zł/kg, a zatem więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż przed miesiącem. Cena żywca wołowego była wyższa o 45,5% niż przed rokiem. Średnio w UE bydło rzeźne klasy R3 skupowano po 460,35 EUR/100 kg, drożej o 1,5% niż tydzień wcześniej, o 4,5% niż przed miesiącem oraz o 25% niż przed rokiem. Cena bydła tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej była niższa o 1% od średniej ceny w UE i wyniosła 454,10 EUR/100 kg. Polska wołowina była tańsza niż m.in. w Niemczech o 11,5%, Francji o 2% i Niderlandach o 4%.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Na rynku krajowym w ostatnim tygodniu lutego br. cena sprzedaży kompensowanych ćwierćtusz wołowych z buhajków do 2 lat oferowana przez zakłady mięsne zwiększyła się o 1% w stosunku do poprzedniego tygodnia i ukształtowała się na poziomie 19,74 zł/kg. Ćwierci wołowe były droższe o 3% niż przed miesiącem oraz o 44% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 21–27.02.2022 r. zakłady drobiarskie skupowały kurczęta brojlery po 4,64 zł/kg, odpowiednio drożej o 1% i 3% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Za indyki dostawcom płacono 6,85 zł/kg, czyli o 2% więcej niż w poprzednim tygodniu i więcej o 6% niż przed miesiącem. Cena kaczek brojlerów ukształtowała się na poziomie 6,22 zł/kg i była niższa o 1% w porównaniu z poprzednim tygodniem, ale wyższa o 3% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku kurczęta brojlery podrożały o 32%, indyki – o 22,5%, a kaczki brojlery – o 36%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W ostatnim tygodniu lutego br. tuszki kurcząt patroszonych zbywano po 8,15 zł/kg, odpowiednio drożej o 3% i 17% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Cena tuszek indyków wyniosła 12,15 zł/kg i była wyższa o 3% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż przed miesiącem. Tuszki kurcząt były droższe niż w porównywalnym tygodniu 2021 r. o 36,5%, a indyków – o 13%.


Tagi:
źródło: