Rynek mięsa w Polsce (27.03.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (27.03.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Według informacji z zakładów objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 21–27 marca 2022 r. trzoda chlewna potaniała o 1% w porównaniu z poprzednim tygodniem i wyniosła 6,73 zł/kg. Żywiec ten był droższy o 52% niż przed miesiącem oraz o 26% niż przed rokiem. Według danych Komisji Europejskiej cena świń rzeźnych klasy E w Unii Europejskiej wyniosła 182,38 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była wyższa o 3,5% niż w poprzednim tygodniu. Żywiec ten był droższy o 35% i o 17% w stosunku do cen uzyskiwanych przed miesiącem i rokiem. W Polsce cena trzody chlewnej tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 187,20 EUR/100 kg, czyli wyższym o 3% od średniej ceny w UE, o 12% niż w Niderlandach i o 35% niż w Danii, ale niższym o 5% niż na rynku niemieckim.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W czwartym tygodniu marca br. półtusze wieprzowe sprzedawano po 10,34 zł/kg, czyli taniej o 3% niż w poprzednim tygodniu. Ceny tego asortymentu były wyższe niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 59% i o 27%.

Ceny zakupu żywca wołowego

Na rynku krajowym utrzymuje się wzrost cen żywca wołowego spowodowany m.in. niższą podażą bydła w skupie. W dniach 21–27.03.2022 r. cena zakupu żywca wołowego ukształtowała się na poziomie 10,81 zł/kg, a zatem wyższym o 3% niż tydzień wcześniej. Żywiec ten był droższy o 10% niż w końcu lutego br. oraz o 59,5% niż w porównywalnym tygodniu 2021 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W zakładach mięsnych kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych byków do 2 lat zbywano po 21,31 zł/kg, czyli drożej o 3% niż tydzień wcześniej i o 8% niż przed miesiącem. Cena ćwierćtusz była wyższa o 58% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W czwartym tygodniu marca br. odnotowano dalszy wzrost cen monitorowanych gatunków żywca drobiowego. Cena skupu zarówno kurcząt brojlerów, jak i indyków wzrosła w obrębie tygodnia o 3% i ukształtowała się na poziomie odpowiednio: 5,40 zł/kg i 7,46 zł/kg. Kurczęta były droższe o 16% niż przed miesiącem oraz o 48% niż przed rokiem. Cena indyków w porównaniu do poprzedniego miesiąca i analogicznego okresu 2021 r. wzrosła odpowiednio o 9% i o 33%. Kaczki brojlery skupowano po 6,52 zł/kg, o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu, czyli drożej o 5% niż przed miesiącem oraz o 40% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt patroszonych z szyjami przeciętnie po 10,04 zł/kg, tj. drożej o 1,5% niż tydzień wcześniej. Cena tego asortymentu była wyższa o 23% niż przed miesiącem oraz o 62% niż w analogicznym tygodniu 2021 r. Filety z piersi indyka sprzedawano po 21,93 zł/kg, a więc drożej o 6% niż w poprzednim tygodniu. W porównaniu z cenami otrzymywanymi przed miesiącem i rokiem filety z piersi indyka były droższe odpowiednio o 15% i 37%.


Tagi:
źródło: