Rynek mięsa w Polsce (27.05.2018)

Na rynku krajowym od połowy maja 2018 r. zwiększają się ceny zakupu trzody chlewnej. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (27.05.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 21–27.05.2018 r. za żywiec wieprzowy dostawcy uzyskiwali 4,59 zł/kg. Było to więcej o 4% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż miesiąc wcześniej, ale o 19% mniej niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
Zakłady mięsne półtusze wieprzowe zbywały po 6,67 zł/kg, a więc drożej o 3% niż w poprzednim tygodniu i o ponad 1% niż przed miesiącem. Cena półtusz była o 18% niższa niż w porównywalnym czasie 2017 r.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W dniach 21–27.05.2018 r. krajowa cena żywca wołowego wyniosła 6,89 zł/kg i była o 0,04 zł/kg wyższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 0,02 zł/kg mniejsza niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec ten kosztował więcej o 7% niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Kompensowane ćwierćtusze wołowe zbywano po 13,95 zł/kg, a zatem o 1% drożej niż w poprzednim tygodniu i miesiąc wcześniej. W stosunku do cen otrzymanych przed rokiem ćwierci wołowe były o 10% droższe.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W krajowym skupie od trzech tygodni rosną ceny kurcząt, a ceny indyków wykazują nieznaczne zmiany. W dniach 21–27.05.2018 r. cena zakupu kurcząt brojlerów wynosiła 3,42 zł/kg i była większa o 2% niż w trzecim tygodniu maja br., o 4% niż przed miesiącem i o 7% niż w porównywalnym okresie 2017 r. Za 1 kg żywca indyczego dostawcom, podobnie jak przed tygodniem i miesiącem, płacono 4,52 zł. Jednocześnie żywiec ten był o 15% tańszy niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W dniach 21–27.05.2018 r. krajowe zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt po 5,83 zł/kg, czyli o 3% drożej niż tydzień wcześniej. Równocześnie ceny tuszek kurzych były wyższe o 15,5% niż przed miesiącem oraz o 19% niż w analogicznym czasie 2017 r. Tuszki indyków w porównaniu do poprzedniego tygodnia podrożały o 4% do 8,24 zł/kg. Ich cena była niższa o 0,5% niż przed miesiącem oraz o 5% niż w analogicznym okresie 2017 roku.


Tagi:
źródło: