Rynek mięsa w Polsce (27.06.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (27.06.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Od połowy czerwca ma miejsce spadek cen zakupu trzody chlewnej na rynku unijnym, szczególnie u największych producentów i eksporterów tego żywca. W dniach 21–27.06.2021 r. średnio w UE dostawcy za świnie rzeźne klasy E otrzymywali 160,63 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Był to poziom cen mniejszy o 2% niż tydzień wcześniej, o 3% niż przed miesiącem oraz o 1% niż przed rokiem. Wśród największych unijnych eksporterów duże tygodniowe obniżki cen odnotowano w Polsce o 4,6%, Niderlandach o 4,5% i Danii o 3,5%, a nieco niższe we Francji o 0,6%. Natomiast w Niemczech i Hiszpanii cena tego żywca w obrębie tygodnia praktycznie pozostała niezmienna. W Polsce cena żywca tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 148,88 EUR/100 kg i była mniejsza o 11,75 EUR od średniej ceny w UE i o 8,13 EUR niż w Niemczech.
 
Jak wynika z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w Polsce za żywiec wieprzowy płacono 5,14 zł/kg, a zatem mniej o 4% niż w poprzednim tygodniu oraz o 9% niż przed miesiącem. W stosunku do porównywanego okresu 2020 r. cena tego żywca była o 7% niższa.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W czwartym tygodniu czerwca br. przeciętna cena sprzedaży półtusz wieprzowych ukształtowała się na poziomie 7,43 zł/kg, tj. niższym o 6% niż tydzień wcześniej i o 9% niż w końcu maja br. Półtusze były również tańsze o 7% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W dniach 21–27.06.2021 r. krajowa cena zakupu bydła rzeźnego wyniosła 7,37 zł/kg, a zatem to o 0,04 zł/kg mniej niż w poprzednim tygodniu, ale o 2,5% więcej niż przed miesiącem. W porównaniu z cenami płaconymi przed rokiem żywiec ten był o 21% droższy.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat sprzedawano po 14,05 zł/kg, czyli o 2% taniej niż w poprzednim tygodniu. Jednocześnie ćwierci wołowe były droższe niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 1% i 12%.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
Od grudnia 2020 r. utrzymuje się wzrost krajowych cen żywca kurzego. W czwartym tygodniu czerwca 2021 r. kurczęta brojlery nabywano po 4,15 zł/kg, a więc drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 2% niż przed miesiącem. W stosunku do cen sprzed roku kurczęta były o 30,5% droższe. Cena indyków ukształtowała się w granicy 6,38 zł/kg, a zatem o 2% niższym niż tydzień i miesiąc wcześniej, ale o 43,5% wyższym niż w porównywalnym okresie 2020 r. Za kaczki brojlery dostawcom płacono 4,72 zł/kg, tj. mniej o 5% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem, jednak o 10% więcej niż rok wcześniej.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W dniach 21–27.06.2021 r. w zakładach drobiarskich zaobserwowano duży tygodniowy wzrost ceny tuszek kurcząt. Tuszki kurcząt patroszonych z szyjami zbywano po 7,67 zł/kg, czyli drożej o 11% niż tydzień wcześniej oraz o 12,5% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków ukształtowała się na poziomie 11,55 zł/kg względem 11,53 zł/kg w poprzednim tygodniu oraz 10,51 zł/kg przed miesiącem. Tuszki kurcząt były droższe niż przed rokiem o 37%, a tuszki indyków – o 42%.


Tagi:
źródło: