Rynek mięsa w Polsce (29.01.2023)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (29.01.2023)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W dniach 23–29.01.2023 r. w zakładach mięsnych monitorowanych w ramach Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW cena trzody chlewnej ukształtowała się w granicy 7,17 zł/kg i była niższa o 2% niż tydzień wcześniej i o 4,5% niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec ten był droższy o 66% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Na rynku krajowym półtusze wieprzowe zbywano po 10,51 zł/kg, a więc taniej o 2% niż w poprzednim tygodniu oraz o 5% niż miesiąc wcześniej. Asortyment ten był droższy o 57% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

W czwartym tygodniu stycznia br. bydło rzeźne nabywano po 10,66 zł/kg względem 10,65 zł/kg tydzień wcześniej. Żywiec wołowy był tańszy o 3% niż przed miesiącem, ale droższy o 13% niż w porównywalnym tygodniu 2022 r.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Zakłady mięsne sprzedawały kompensowane ćwierćtusze wołowe z buhajków do 2 lat po 21,04 zł/kg, czyli taniej o 2% niż w poprzednim tygodniu oraz o 3,5% niż w końcu grudnia 2022 r. Cena ćwierćtusz była wyższa o 9% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W dniach 23–29.01.2023 r. cena skupu kurcząt brojlerów uległa zmniejszeniu o 0,1 zł/kg w porównaniu do poprzedniego tygodnia i ukształtowała się na poziomie 5,62 zł/kg. Cena tego żywca była o 2% niższa niż przed miesiącem, ale o 25% wyższa niż rok wcześniej.

Za indyki dostawcy otrzymywali 9,08 zł/kg, a zatem mniej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż w końcu grudnia 2022 r. W stosunku do cen sprzed roku indyki były o 40% droższe.

Cena kaczek brojlerów, podobnie jak tydzień i miesiąc wcześniej, wyniosła 7,68 zł/kg. Jednocześnie cena tego żywca była o 27% wyższa niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W czwartym tygodniu stycznia 2023 r. zakłady mięsne sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 8,26 zł/kg, tj. drożej o 8% niż tydzień wcześniej oraz o 0,2% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków, w porównaniu z poprzednim tygodniem, zmniejszyła się o 1,5% do 15,16 zł/kg i równocześnie była niższa o 8% niż przed miesiącem. W porównaniu do cen otrzymywanych przed rokiem tuszki kurcząt były droższe o 18%, a indyków – o 31%.


Tagi:
źródło: