Rynek mięsa w Polsce (29.08.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (29.08.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Od połowy czerwca br. w Unii Europejskiej utrzymuje się obniżka średnich cen żywca wieprzowego. W dniach 23–29.08.2021 r. unijni dostawcy za świnie rzeźne klasy E otrzymywali 142,06 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu, o 5% niż przed miesiącem oraz o 13% niż w połowie czerwca br. Żywiec ten był tańszy o 6% niż przed rokiem. W Polsce cena świń rzeźnych klasy E wyrażona w walucie unijnej wyniosła 140,16 EUR/100 kg i była niższa o 1,90 EUR od średniej ceny w UE, ale większa od ceny na rynku niemieckim o 2,95 EUR i duńskim o 2,06 EUR. Zniżki cen, w stosunku do notowań z połowy czerwca br., wystąpiły w większości krajów członkowskich, największy – w Portugalii o 21,9%, Danii o 21,8%, Hiszpanii o 19,4% oraz Niderlandach o 19,2%.

W ostatnim tygodniu sierpnia br. w Polsce (dane ZSRIR MRiRW) trzodę chlewną nabywano po 4,90 zł/kg, a zatem taniej o 3% niż tydzień i miesiąc wcześniej, ale o 1% drożej niż w porównywalnym tygodniu 2020 r.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W dniach 23–29.08.2021 r. cena półtusz wieprzowych średnio w kraju wyniosła 7,32 zł/kg i była o 2% niższa niż w poprzednim tygodniu, ale odpowiednio o 1% i 4% wyższa niż przed miesiącem i rokiem.

Ceny zakupu żywca wołowego

Krajowi dostawcy za bydło rzeźne uzyskiwali 7,83 zł/kg, czyli więcej o 2% niż tydzień wcześniej i o 6% niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec wołowy był droższy o 24% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W ślad za zwyżką cen żywca w skupie drożały elementy wołowe w zakładach mięsnych. W ostatnim tygodniu sierpnia br. cena kompensowanych ćwierćtusz wołowych z młodych buhajków do 2 lat wyniosła 14,85 zł/kg i była wyższa o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku ćwierćtusze wołowe podrożały o 17%.

Ceny zakupu żywca drobiowego

Na rynku krajowym od lipca br. notowany jest spadek cen żywca indyczego, a od początku sierpnia br. tanieją też kurczęta brojlery. W dniach 23–29.08.2021 r. cena skupu indyków wyniosła 4,92 zł/kg i była niższa o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 9% niż przed miesiącem, ale o 18% wyższa niż w porównywalnym tygodniu 2020 r. Kurczęta brojlery skupowano po 4,14 zł/kg względem 4,16 zł/kg w poprzednim tygodniu. Żywiec ten był o 2% tańszy niż przed miesiącem, ale o 28% droższy niż przed rokiem. Cena kaczek brojlerów, podobnie jak tydzień i miesiąc wcześniej, ukształtowała się w granicy 4,98 zł/kg. W porównaniu z notowaniami sprzed roku kaczki brojlery podrożały o 17%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W ostatnim tygodniu sierpnia br. zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 5,87 zł/kg, tj. taniej o 3% niż w poprzednim tygodniu oraz o 19% niż przed miesiącem. W obrębie tygodnia tuszki indyków podrożały o 2% do 10,94 zł/kg. Były one jednak o 3% tańsze niż miesiąc wcześniej. W stosunku do notowań sprzed roku cena tuszek kurcząt wzrosła o 26%, a tuszek indyków – o 34%.


Tagi:
źródło: