| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (30.07.2017)

Zniżka cen skupu trzody chlewnej utrzymująca się przez cztery poprzednie tygodnie w końcu lipca br. została zahamowana. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (30.07.2017)
Ceny zakupu żywca
 
W dniach 24–30.07.2017 r. za żywiec wieprzowy w skupie zakłady mięsne (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) płaciły 5,42 zł/kg względem 5,41 zł/kg tydzień wcześniej. Żywiec wieprzowy był jednak o 5% tańszy niż przed miesiącem, ale o 1% droższy niż rok wcześniej.
 
W UE świnie rzeźne klasy E (według Komisji Europejskiej), tak jak w poprzednim tygodniu, skupowano po 170,09 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Było to o 4% taniej niż miesiąc wcześniej, ale o 4,5% drożej niż przed rokiem.
 
Krajowa cena trzody chlewnej klasy E wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 168,26 EUR/100 kg. Niższe niż w Polsce ceny odnotowano w 7 państwach UE, w tym: w Belgii (149,40 EUR/100 kg), Holandii (152,49 EUR/100 kg), Danii (155,19 EUR/100 kg) i we Francji (160,00 EUR/100 kg).
 
Od początku lipca w miarę stabilne są krajowe ceny bydła. W ostatnim tygodniu lipca za żywiec wołowy w Polsce płacono 6,23 zł/kg, tj. o 0,02 zł/kg więcej niż w poprzednim tygodniu i o 0,01 zł/kg więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena zakupu tego gatunku żywca była o 3% wyższa od notowanej w tym samym okresie ub.r.
 
W skupie indyków utrzymuje się spadkowa tendencja cen. W obrębie dwóch ostatnich tygodni nieznacznym spadkom uległy również ceny kurcząt. W dniach 24–30 lipca 2017 r. zakłady drobiarskie za kurczęta brojlery płaciły 3,42 zł/kg wobec 3,43 zł/kg tydzień wcześniej. Cena ta była o 2% większa niż przed miesiącem, ale o 3% mniejsza niż rok wcześniej. Indyki skupowano po 5,23 zł/kg, czyli taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż przed miesiącem. Jednocześnie indyki były o 5% droższe niż przed rokiem.
 
Ceny prosiąt
 
Ceny prosiąt utrzymują się na wysokim poziomie, pomimo obniżki w ostatnich dwóch tygodniach. W okresie 24–30 lipca 2017 r. za 1 prosię uzyskiwano ponad 200 zł, a więc o 1% mniej niż tydzień wcześniej i niż przed miesiącem, ale o 26% więcej niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa
 
Tygodniowe zmiany cen zbytu mięsa były nieco wyższe niż skupu żywca. W dniach 24–30.07.2017 r. zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 7,83 zł/kg, czyli taniej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 4% niż przed miesiącem. W trakcie roku półtusze wieprzowe podrożały o 2%.
 
Kompensowane ćwierćtusze wołowe sprzedawano po 12,67 zł/kg w odniesieniu do 12,61 zł/kg tydzień wcześniej. Cena ćwierci wołowych była o 1% niższa niż miesiąc wcześniej, ale o 2% wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r.
 
Cena zbytu tuszek kurcząt ukształtowała się na poziomie 5,32 zł/kg i była o 1% mniejsza niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% większa niż miesiąc wcześniej. Tuszki indycze sprzedawano po 8,65 zł/kg, a zatem drożej o 2% niż tydzień wcześniej i o 1% niż przed miesiącem. W porównaniu z tym samym okresem 2016 r. tuszki kurcząt zbywano o 3,5% taniej, a tuszki indyków o 8% drożej.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!