Rynek mięsa w Polsce (30.12.2018)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (30.12.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
W dniach 17–30.12.2018 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, nabywały żywiec wieprzowy po 4,18 zł/kg, a zatem o 0,4% drożej w porównaniu z poprzednim notowaniem, ale o 1% taniej niż w końcu listopada 2018 r. Jednocześnie cena trzody chlewnej była o 6% niższa w stosunku do otrzymanej w analogicznym okresie 2017 r.
 
Niskie ceny żywica wieprzowego utrzymują się też w krajach UE. W dniach 24–30.12.2018 r. unijna cena zakupu świń rzeźnych (według KE) wyniosła 135,53 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej klasy E. Była ona podobna do ceny notowanej tydzień i miesiąc wcześniej, ale o 3% mniejsza niż w końcu 2017 r. Krajowa cena trzody chlewnej tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 128,39 EUR/100 kg, a więc o 5% niższym niż cena w UE.
 
Ceny prosiąt na targowiskach
 
Na krajowych targowiskach w grudniu 2018 r. ceny prosiąt uległy dalszym spadkom. W dniach 17–30.12.2018 r. za jedną sztukę płacono 161 zł, czyli o 3% mniej niż w poprzednim notowaniu i w końcu listopada 2018 r. oraz o 13% niż w porównywalnym okresie 2017 r.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W Polsce w drugiej połowie grudnia 2018 r. notowany był spadek cen wieprzowiny w zbycie. W okresie 17–30.12.2018 r. zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 6,41 zł/kg, a zatem o 0,3% taniej niż w poprzednim notowaniu, ale o 0,4% drożej niż przed miesiącem oraz po cenie niższej o 5% niż w końcu 2017 r.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
Na rynku krajowym w okresie świątecznym zwyżka cen dotyczyła także żywca wołowego. W dniach 17–30.12.2018 r. (według ZSRIR MRiRW) bydło rzeźne kupowano po 6,68 zł/kg, tj. o blisko 1% drożej niż w poprzednim notowaniu i miesiąc wcześniej. Cena tego żywca była jednak o 1,5% niższa od notowanej przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W drugiej połowie grudnia 2018 r. krajowe zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe po 13,62 zł/kg, w stosunku do 13,64 zł/kg w poprzednim notowaniu i o 0,4% drożej niż w końcu listopada 2018 r. Jednocześnie ćwierci wołowe były o 2% tańsze niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W grudniu 2018 r. ceny kurcząt uległy umiarkowanej obniżce, a ceny indyków były w miarę stabilne. W dniach 17–30.12.2018 r. zakłady drobiarskie kupowały kurczęta brojlery po 3,17 zł/kg, a więc taniej o 0,4% niż w poprzednim notowaniu i o 2% niż miesiąc wcześniej. Średnia cena zakupu indyków wyniosła 5,67 zł/kg i była o 0,4% wyższa niż w poprzednim notowaniu i o 1% niż w końcu listopada 2018 r. W porównaniu do cen z końca 2017 r. kurczęta brojlery potaniały o 5%, a indyki podrożały o 15%.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W dniach 17–30.12.2018 r. w krajowych zakładach drobiarskich tuszki kurcząt zbywano po 4,32 zł/kg, a więc taniej o 0,01 zł/kg niż w drugim tygodniu grudnia 2018 r. i o 6% niż miesiąc wcześniej. Cena tuszek indyków wynosiła 8,68 zł/kg i była niższa o 10% w porównaniu z poprzednim notowaniem i o 4% niż w końcu listopada 2018 r. W odniesieniu do notowań sprzed roku cena tuszek kurcząt zmniejszyła się o 16%, a indyków – o 8%.


Tagi:
źródło: