Rynek mięsa w Polsce (31.07.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (31.07.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

Na rynku krajowym w dniach 25–31.07.2022 r. zaobserwowano dalszy wzrost cen skupu żywca wieprzowego. Zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały świnie rzeźne po 7,07 zł/kg, a więc drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 2% niż przed miesiącem. Cena żywca wieprzowego była o 39,5% wyższa niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Od początku lipca br. cena żywca wieprzowego w UE jest względnie stabilna. W ostatnim tygodniu lipca br. unijni dostawcy za świnie rzeźne klasy E otrzymywali 193,44 EUR/100 kg, a zatem odpowiednio więcej o 0,3% i o 0,5% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego żywca była o 29% wyższa niż przed rokiem.

W Polsce cena świń rzeźnych tej klasy, wyrażona w euro była większa o 1,13 EUR/100 kg niż średnio w UE i wyniosła 194,57 EUR/100 kg. Drożej niż w Polsce trzodę chlewną nabywano m.in. na rynku francuskim - 199,00 EUR/100 kg i hiszpańskim - 206,43 EUR/100 kg, a taniej – na rynku niemieckim - 192,24 EUR/100 kg, duńskim - 170,87 EUR/100 kg i niderlandzkim - 168,70 EUR/100 kg.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Na rynku krajowym w zakładach mięsnych cena półtusz wieprzowych wyniosła 9,94 zł/kg i była wyższa o 1% niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku półtusze wieprzowe podrożały o 38%.

Ceny zakupu żywca wołowego

W ostatnim tygodniu lipca br. cena zakupu bydła rzeźnego ukształtowała się w granicy 10,93 zł/kg, czyli o 2% wyższej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie żywiec ten był droższy o 1% niż na przełomie czerwca i lipca br. oraz o 48% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

Ćwierćtusze wołowe kompensowane z buhajków do 2 lat zbywano po 21,27 zł/kg, tj. taniej o 0,03 zł/kg niż w poprzednim tygodniu, ale o 1% drożej niż przed miesiącem. Cena ćwierćtusz była wyższa o 46% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Ceny zakupu żywca drobiowego

W ostatnim tygodniu lipca br. w krajowym skupie notowany była obniżka cen większości monitorowanych gatunków żywca drobiowego, przy nieznacznym wzroście cen kurcząt brojlerów. Za indyki dostawcy uzyskiwali 8,56 zł/kg, tj. mniej o 1,5% niż w poprzednim tygodniu, ale więcej o 0,3% niż przed miesiącem. Cena gęsi tuczonych zmniejszyła się o 2% do 15,43 zł/kg, ale była wyższa o 1% niż przed miesiącem. Kaczki brojlery, podobnie jak przed miesiącem, skupowano po 7,37 zł/kg względem 7,38 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena kurcząt brojlerów ukształtowała się na poziomie 6,07 zł/kg, czyli wyższym o 0,02 zł/kg niż tydzień wcześniej, ale niższym o 0,04 zł/kg niż na przełomie czerwca i lipca br. W stosunku do notowań sprzed roku kurczęta brojlery były droższe o 43%, indyki – o 58%, gęsi tuczone – o 64%, a kaczki brojlery – o 48%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Cena tuszek kurcząt patroszonych w zakładach drobiarskich zmniejszyła się w obrębie tygodnia o 3% i wyniosła 9,28 zł/kg. Jednocześnie była ona wyższa niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 7% i o 28%. Tuszki indyków zbywano po 14,80 zł/kg, czyli taniej o 4% niż tydzień wcześniej oraz o 5% niż przed miesiącem. Cena tego asortymentu drobiowego była wyższa o 31% niż w porównywalnym tygodniu 2021 r.


Tagi:
źródło: