Rynek mięsa w Polsce (4.06.2017)

W krajowym skupie na przełomie maja i czerwca 2017 r. ceny trzody chlewnej i bydła były zbliżone do otrzymywanych w poprzednim tygodniu. Nieznaczny wzrost zaobserwowano w przypadku cen kurcząt brojlerów, a spadek – w przypadku żywca indyczego. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (4.06.2017)
Ceny żywca wieprzowego

W dniach 29.05 – 4.06.2017 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, podobnie jak tydzień wcześniej, nabywały żywiec wieprzowy po 5,66 zł/kg. Cena ta była wyższa o 1% niż przed miesiącem oraz o 17% niż przed rokiem.
 
Ceny żywca wołowego
 
Cena żywca wołowego wynosiła 6,29 zł/kg względem 6,28 zł/kg w poprzednim tygodniu. Było to o 1% mniej niż przed miesiącem, ale o 1% więcej niż w porównywalnym okresie 2016 r.
 
Ceny żywca drobiowego
 
Zakłady drobiarskie w dniach 29.05 – 4.06.2017 r. kupowały kurczęta brojlery po 3,22 zł/kg. Była to cena o 0,02 zł/kg większa niż w poprzednim tygodniu oraz zbliżona do uzyskanej przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku kurczęta potaniały o 7%.
 
Za indyki dostawcy otrzymywali 5,26 zł/kg, a zatem o 1% mniej niż tydzień wcześniej, ale więcej o 2% niż przed miesiącem i o 1% niż przed rokiem.
 
Krajowe ceny zbytu mięsa
 
Na przełomie maja i czerwca br. ceny zbytu mięsa czerwonego nie uległy istotnej zmianie w porównaniu z poprzednim tygodniem.
 
W dniach 29.05 – 4.06.2017 r., tak jak tydzień wcześniej, zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 8,15 zł/kg. Było to więcej o 1% niż przed miesiącem i o 17% niż przed rokiem.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...


Tagi:
źródło: