Rynek mięsa w Polsce (4.12.2022)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (4.12.2022)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W okresie przedświątecznym, zarówno na rynku Unii Europejskiej, jak i krajowym notowana jest sezonowa zwyżka cen skupu żywca wieprzowego. W UE w dniach 28.11 –4.12.2022 r. cena zakupu świń rzeźnych klasy E wyniosła 203,40 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była wyższa o 2% niż tydzień wcześniej oraz odpowiednio o 3% i 57% niż przed miesiącem i rokiem. Największy tygodniowy wzrost cen odnotowano na Litwie o 7% do 198,89 EUR/100 kg i w Polsce o 4,7% do 213,69 EUR/100 kg. W Polsce w zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego System Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW trzodę chlewną kupowano po 7,63 zł/kg, czyli drożej o 4% niż w poprzednim tygodniu oraz o 9% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena żywca wieprzowego była wyższa o 78% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Na przełomie listopada i grudnia 2022 r. podrożały półtusze wieprzowe, które zbywano po 10,94 zł/kg, tj. drożej o 4,5% niż tydzień wcześniej. Cena tego asortymentu była wyższa o 8% niż na początku listopada br. oraz o 75% niż w porównywalnym okresie 2021 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 28.11 –4.12.2022 r. na rynku krajowym nastąpił dalszy spadek cen żywca wołowego. Dostawcy za bydło rzeźne uzyskiwali 10,77 zł/kg, a zatem mniej o 1% niż w po-przednim tygodniu oraz o 2,5% niż przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku żywiec wołowy był droższy o 14%. Systematyczny wzrost cen żywca wołowego utrzymuje się w Unii Europejskiej. Na przełomie listopada i grudnia 2022 r. średnia cena zakupu bydła rzeźnego klasy R3 w UE ukształtowała się w granicy 503,81 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej wobec 502,84 EUR/100 kg tydzień wcześniej. Żywiec ten był droższy o 1% niż przed miesiącem oraz o 17% niż przed rokiem. Cena polskiej wołowiny tej klasy wyrażona w walucie unijnej wyniosła 489,13 EUR/100 kg i była niższa o 3% od średniej ceny w UE.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W ślad za obniżką cen żywca w skupie taniało mięso wołowe. Zakłady mięsne zbywały kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajków do 2 lat po 21,68 zł/kg, a zatem taniej o 1% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego asortymentu była wyższa o 12% niż przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

Na przełomie listopada i grudnia 2022 r., w porównaniu z poprzednim tygodniem, notowany był nieznaczny wzrost cen skupu indyków. Dostawcy za żywiec indyczy uzyskiwali 9,19 zł/kg, czyli więcej o 0,03 zł/kg niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% niż przed miesiącem. W obrębie tygodnia kurczęta brojlery potaniały o 1% do 5,93 zł/kg. Jednocześnie ich cena była niższa o 1,5% niż przed miesiącem. Cena skupu gęsi tuczonych wyniosła 18,83 zł/kg i była wyższa o 2% niż tydzień wcześniej oraz o 15% niż przed miesiącem. Kaczki brojlery skupowano po 7,64 zł/kg względem 7,63 zł/kg w poprzednim tygodniu i przed miesiącem. W stosunku do notowań sprzed roku kurczęta brojlery były droższe o 40%, indyki – o 78%, a kaczki brojlery – o 40%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych średnio po 8,15 zł/kg wobec 8,14 zł/kg tydzień wcześniej. Cena tuszek kurcząt była niższa o 4% niż na początku listopada br., ale wyższa o 16% niż w tym samym okresie 2021 r. Tuszki indyków w ujęciu tygodnia podrożały o 1% do 15,80 zł/kg. Jednocześnie kosztowały one więcej niż przed miesiącem i rokiem odpowiednio o 6% i 47%.


Tagi:
źródło: