| Autor: redakcja1

Rynek mięsa w Polsce (5.12.2021)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (5.12.2021)
Ceny zakupu żywca wieprzowego

W dniach 29.11 – 5.12.2021 r. na rynku krajowym zaobserwowano dalszy wzrost cen żywca wieprzowego. Zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały trzodę chlewną po 4,28 zł/kg, czyli drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 3% niż przed miesiącem. Cena tego żywca była wyższa o 11% niż przed rokiem. Krajowe ceny żywca wieprzowego były zróżnicowane regionalnie. Najwięcej za świnie rzeźne – 4,33 zł/kg – uzyskiwali dostawcy z makroregionu środkowo-wschodniego, obejmującego woj.: łódzkie, mazowieckie i podlaskie, a najmniej 4,13 zł/kg – z makroregionu południowo-wschodniego, obejmującego woj.: lubelskie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie.

W UE na przełomie listopada i grudnia br. cena zakupu świń rzeźnych klasy E wyniosła 129,17 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była 0,4–0,5% większa niż w poprzednim tygodniu i przed miesiącem.

W Polsce cena trzody chlewnej wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 121,03 EUR/100 kg, mniejszym o 6% niż średnio w UE, o 4% niż na rynku niemieckim oraz o 6% niż na rynku duńskim. Żywiec w Polsce był jednak droższy o 6% niż w Niderlandach.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

W ślad za wzrostem cen żywca w skupie drożały elementy wieprzowe. Zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 6,24 zł/kg, czyli drożej o 1% niż tydzień i miesiąc wcześniej. Cena półtusz była wyższa o 7% niż w porównywalnym tygodniu 2020 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

Na przełomie listopada i grudnia 2021 r. cena zakupu bydła rzeźnego pozostała niezmienna w stosunku do poprzedniego tygodnia i ukształtowała się w granicy 9,42 zł/kg, czyli wyższej o 4% niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec wołowy był o 50% droższy niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W dniach 29.11 – 5.12.2021 r. na rynku krajowym cena kompensowanych ćwierćtusz wołowych z młodych buhajków do 2 lat uległa spadkowi o 8% do 19,37 zł/kg, Był to jednak poziom wyższy o 8% niż przed miesiącem oraz o 45% niż w przed rokiem.

Ceny zakupu żywca drobiowego

Na przełomie listopada i grudnia br. podrożały monitorowane przez ZSRIR MRiRW rodzaje żywca drobiowego. Cena skupu kurcząt brojlerów ukształtowała się w granicy 4,22 zł/kg, tj. większej o 6,5% niż tydzień wcześniej i o 4% niż na początku listopada br. Za kaczki brojlery dostawcy uzyskiwali średnio 5,45 zł/kg, a zatem więcej o 4% niż w poprzednim tygodniu oraz o 8% niż przed miesiącem. Cena indyków w obrębie tygodnia zwiększyła się o 1% do 5,15 zł/kg. Była ona wyższa o 3% niż przed miesiącem. W stosunku do cen uzyskiwanych przed rokiem kurczęta brojlery były droższe o 39%, indyki – o 25,5%, a kaczki brojlery – o 28%.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

Zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 7,02 zł/kg. Był to poziom cen o wyższy 2% niż w poprzednim tygodniu oraz o 12,5% niż przed miesiącem. Tuszki kurcząt były ponad dwukrotnie droższe niż przed rokiem. Cena tuszek indyków ukształtowała się na poziomie 10,74 zł/kg, a więc niższym o 7% niż tydzień wcześniej, ale o 0,03 zł/kg wyższym niż przed miesiącem. Tuszki indyków były o 19% droższe niż w analogicznym okresie 2020 r.


Tagi:
źródło: