Rynek mięsa w Polsce (6.05.2018)

Na rynku krajowym na przełomie kwietnia i maja 2018 r. ceny zakupu trzody chlewnej uległy dalszemu spadkowi. Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (6.05.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 23.04 – 6.05.2018 r. za żywiec wieprzowy dostawcy uzyskiwali 4,47 zł/kg. Było to mniej o 2% niż w poprzednim notowaniu i miesiąc wcześniej oraz o 19,5% niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
W zakładach mięsnych półtusze wieprzowe zbywano po 6,58 zł/kg. Był to poziom o 2% niższy niż w trzecim tygodniu kwietnia br. i niż przed miesiącem oraz o 18% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W dniach 23.04 – 6.05.2018 r. krajowa cena żywca wołowego zwiększyła się o 1% w stosunku do poprzedniego notowania i wynosiła 6,91 zł/kg. Jednocześnie była ona wyższa o 2% niż przed miesiącem oraz o 7% niż w analogicznym czasie 2017 r.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
Kompensowane ćwierćtusze wołowe zbywano po 13,80 zł/kg, czyli drożej o 3% niż w poprzednim notowaniu i o 1% niż miesiąc wcześniej. W stosunku do cen otrzymanych przed rokiem ćwierci wołowe kosztowały o 8% więcej.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W krajowym skupie na przełomie kwietnia i maja 2018 r. nadal taniały kurczęta, a ceny indyków minimalnie wzrosły. W dniach 23.04 – 6.05.2018 r. cena zakupu kurcząt brojlerów wynosiła 3,28 zł/kg i była niższa o 2% niż w trzecim tygodniu kwietnia br., o 4% niż przed miesiącem, ale o 1% wyższa niż w tym samym okresie 2017 r. Za 1 kg żywca indyczego dostawcom płacono 4,52 zł względem 4,51 zł w poprzednim notowaniu. Był to poziom cen podobny do otrzymanego przed miesiącem, ale o 12% mniejszy niż przed rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W dniach 23.04 – 6.05.2018 r. krajowe zakłady drobiarskie zbywały tuszki kurcząt po 5,05 zł/kg, tj. o 1% drożej niż w trzecim tygodniu kwietnia 2018 r., ale o 8% taniej niż przed miesiącem. Ceny tuszek kurcząt były jednak o 5% większe niż w analogicznym okresie 2017 r. Tuszki indyków w stosunku do poprzedniego notowania potaniały o 1,5% do 8,28 zł/kg. Jednocześnie ich cena była niższa o 0,4% niż przed miesiącem oraz o 3% niż przed rokiem.


Tagi:
źródło: