Rynek mięsa w Polsce (7.10.2018)

Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (7.10.2018)
Ceny zakupu żywca wieprzowego
 
Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu października br. zaobserwowano dalszą obniżkę cen skupu trzody chlewnej. Dynamika spadku cen była jednak wolniejsza niż we wcześniejszych notowaniach. W dniach 1–7.10.2018 r. w zakładach mięsnych objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW krajowi dostawcy za żywiec wieprzowy otrzymywali 4,53 zł/kg względem 4,55 zł/kg w poprzednim tygodniu. Jednocześnie żywiec ten był o 8% tańszy niż przed miesiącem i rokiem.
 
Wieprzowina tanieje też w większości krajów UE. W omawianym tygodniu unijna cena świń rzeźnych klasy E wynosiła 140,38 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była niższa o 1% niż w końcu września, o 6% niż przed miesiącem oraz o 9% niż w porównywalnym czasie 2017 r. Cena tego żywca w Polsce, wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 138,58 EUR/100 kg, tj. mniejszej o 1% niż w UE, o 4% niż w Niemczech i o 2% niż w Hiszpanii. Niższe niż w Polsce ceny świń rzeźnych notowano m.in. w Holandii o 11%, Danii o 8,5% i Francji o 4%.
 
Ceny zbytu mięsa wieprzowego
 
Na rynku krajowym od początku września br. wieprzowina tanieje też w zbycie. W dniach 1–7.10.2018 r. w zakładach mięsnych półtusze wieprzowe sprzedawano po 6,70 zł/kg w odniesieniu do 6,73 zł/kg w poprzednim tygodniu. Cena półtusz była niższa o 8% niż przed miesiącem oraz o 7% niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca wołowego
 
W dniach 1–7.10.2018 r. krajowa cena skupu żywca wołowego wynosiła 6,75 zł/kg i była wyższa o 0,03 zł/kg niż tydzień wcześniej oraz o 0,02 zł/kg niż na początku września br. Jednocześnie był to poziom cen podobny do otrzymanego przed rokiem.
 
Na rynku unijnym w pierwszym tygodniu października średnia cena bydła rzeźnego klasy R3 pozostała niezmienna i podobnie jak tydzień wcześniej wynosiła 373,65 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Cena tego żywca była zbliżona do notowanej przed miesiącem, ale niższa o 3% niż przed rokiem. Cena wołowiny tej klasy w Polsce, wyrażona w walucie unijnej wyniosła 332,50 EUR/100 kg i była o 11% mniejsza niż w UE oraz najniższa pośród największych unijnych producentów tego gatunku mięsa.
 
Ceny zbytu mięsa wołowego
 
W dniach 1–7.10.2018 r. w krajowych zakładach mięsnych kompensowane ćwierćtusze wołowe zbywano po 13,87 zł/kg, tj. drożej o 0,06 zł/kg niż w poprzednim tygodniu oraz o 0,02 zł/kg niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ćwierćtusz była o 3% większa niż przed rokiem.
 
Ceny zakupu żywca drobiowego
 
W pierwszym tygodniu października br. na rynku krajowym notowana była dalsza obniżka cen kurcząt brojlerów, które nabywano po 3,50 zł/kg, a więc taniej o 2% niż w poprzednim notowaniu oraz o 6% niż przed miesiącem. Kurczęta były jednak o 2% droższe niż przed rokiem. Za żywiec indyczy dostawcy uzyskiwali 5,63 zł/kg, a zatem więcej o 3% niż tydzień wcześniej oraz o 11% niż przed miesiącem i rokiem.
 
Ceny zbytu mięsa drobiowego
 
W dniach 1–7.10.2018 r. zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 5,24 zł/kg, czyli drożej o 3,5% niż w poprzednim tygodniu, ale o 11% taniej niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków wynosiła 8,31 zł/kg i była o 5,5% mniejsza niż w poprzednim notowaniu, ale o 5% większa niż na początku września br. W stosunku do notowań sprzed roku tuszki kurcząt były o 4% droższe, a tuszki indyków – o 1% tańsze.


Tagi:
źródło: